BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

De gevaren van verandering

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Graphic elementDe voorspellingen over de opwarming van de aarde lopen uiteen. In het gunstigste geval, namelijk als we de uitstoot kunnen beperken en de natuurlijke afvoercapaciteit van de aarde de toename van de broeikasgassen kan verwerken, zou de temperatuur op aarde, in het jaar 2100 met 1°C zijn gestegen; in het slechtste geval zou de stijging 3,5°C bedragen.
Dit klinkt misschien niet dramatisch, maar uit studies over klimaatveranderingen in het verleden blijkt dat deze scenario's neerkomen op een zeer snelle stijging. Bovendien zou elke stijging ernstige gevolgen op mondiaal niveau kunnen hebben. De veranderingen kunnen van gebied tot gebied verschillen. Sommige gebieden zouden misschien warmer worden en in woestijnen veranderen, terwijl andere - waarschijnlijk ook Noord-Europa - zeer koud zouden worden.

Graphic elementDe acties

Graphic elementEen belangrijk Europees onderzoeksdoel betreft de verbetering van modellen waarmee kan worden voorspeld welke gevolgen de veranderingen in het milieu zullen hebben voor de verschillende gebieden op aarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest uiteenlopende methodes. Wetenschappers onderzoeken ijs- en sedimentlagen om te ontdekken hoe het klimaat op aarde in het verleden veranderd is.
Monsters uit lagen die in de eeuwen volgend op de laatste ijstijd gevormd zijn, geven ons een aantal belangrijke aanwijzingen over de potentiële effecten van de aardopwarming. Verder is het onderzoek van circulatiepatronen van oceanen belangrijk. We moeten meer te weten komen over natuurlijke variaties voordat we de invloed van menselijke activiteiten op het mondiale milieu kunnen voorspellen.
Het mogelijk effect van klimaatveranderingen op Europa's watervoorraden wordt onderzocht in het kader van een groot aantal projecten. Europese wetenschappers proberen te voorspellen in hoeverre de opwarming van de aarde de grondwatervoorraden aantast, zodat de EU beleid kan ontwikkelen om kwetsbare gebieden te helpen.
Op plaatselijk niveau lopen tal van projecten voor het monitoren van kustgebieden die worden bedreigd door een stijging van het zeewaterpeil of doordat er steeds vaker zware stormen woeden. Ook bestuderen onderzoekers erosie- en woestijnvormingsprocessen om na te gaan hoe die kunnen worden vertraagd.
Deze werkzaamheden kunnen echter pas resultaten opleveren als eerst de kritische parameters van de klimaatverandering systematisch worden geobserveerd en op de juiste manier in modellen worden toegepast.

Tegengaan van woestijnvorming in het Middellandse-Zeegebied
In het kader van de MEDALUS-projecten is onderzocht wat moet worden gedaan tegen de complexe combinatie van factoren die tot woestijnvorming leiden, zoals ontbossing, veranderend landgebruik en urbanisatie, en de ernstige gevolgen daarvan voor het gebied rond de Middellandse Zee, zoals het slinken van de watervoorraden, overstromingen en aardverschuivingen.

Graphic element

Lessen uit de klimaatgeschiedenis
Door de klimaatveranderingen uit het verleden met elkaar te vergelijken kunnen de gevolgen van de huidige opwarming van de aarde worden voorspeld. In het kader van het EPICA-project zijn monsters uit ijslagen op Antarctica onderzocht, die waardevolle gegevens hebben opgeleverd over de afgelopen 500 000 jaar. Wetenschappers van CLIVAMP analyseren monsters uit sedimentlagen in de Middellandse Zee, om meer inzicht te krijgen in de veranderingen die de circulatiepatronen in de loop van de tijd hebben ondergaan.

Graphic element

Modellen voor toekomstige regionale klimaten
Op basis van waarnemingen stellen onderzoekers steeds betrouwbaarder modellen op om de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen in de verschillende gebieden van Europa te voorspellen. Minder regen op de Centraal-Europese hoogvlakten zou bijvoorbeeld betekenen dat Oekraïne problemen krijgt met de bevloeiing van gewassen. De Alpenlanden, zoals Zwitserland, zouden worden geconfronteerd met een daling van het toerisme, omdat er in veel skigebieden te weinig sneeuw valt. In andere gebieden zou een verhoogd overstromingrisico bestaan. Betrouwbare voorspellingen zijn van essentieel belang bij het ontwikkelen van beleid om toekomstige problemen aan te pakken.


De risico's van een stijging van het zeewaterpeil

Er worden ook computermodellen gebruikt om het risico van een stijging van het zeewaterpeil in de verschillende delen van de wereld te voorspellen. Europese wetenschappers voorspellen dat het zeeniveau in het jaar 2100 met 15 tot 95 cm zal zijn gestegen; een stijging van slechts 15 cm zou voor veel kustgebieden al fataal zijn.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top