BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Steeds warmer

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Graphic elementHet broeikaseffect is in feite een natuurlijk en nuttig fenomeen. De atmosfeer bevat waterdamp, kooldioxide, stikstofoxide en methaan. Deze gassen vormen een transparante laag die hetzelfde effect heeft als het glas van een gigantische broeikas. Het zonlicht kan erdoorheen komen en de aarde verwarmen, maar de warmte kan moeilijk ontsnappen. Zoals het in een broeikas warm wordt op een zonnige dag, zo wordt ook de atmosfeer van de aarde verwarmd. Zonder het broeikaseffect zou onze planeet te koud zijn om er te kunnen leven.
De afgelopen 150 jaar hebben wij steeds grotere hoeveelheden steenkool, olie en aardgas verbrand. De enorme hoeveelheid kooldioxide die op die manier in de atmosfeer terechtkwam, heeft het broeikaseffect geleidelijk versterkt. De meeste wetenschappers denken dat de gemiddelde temperatuur van de aardatmosfeer daardoor stijgt. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde jaartemperatuur in Europa sinds 1900 zo'n 0,5°C toegenomen. Als deze ontwikkeling aanhoudt, kan dat over de gehele wereld verregaande gevolgen hebben voor klimaat en milieu.

Graphic elementDe acties

Graphic elementDe afgelopen 15 jaar heeft de Europese Unie tientallen projecten ondersteund die tot een beter begrip moeten leiden van het verband tussen het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. De EU-programma's voor onderzoek op het gebied van milieu, klimaat en mariene wetenschappen hebben de wereld ervan overtuigd dat het vermogen van de mens om het milieu wereldwijd te beïnvloeden één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst is. In 1997 heeft Europa op de conferentie van Kyoto zijn steun gegeven aan internationaal beleid dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen.
Inmiddels weten we al veel over de menselijke activiteiten waarbij kooldioxide en methaan in het milieu terechtkomen, maar we hebben nog voldoende inzicht in de natuurlijke processen waardoor deze belangrijke broeikasgassen vrijkomen, worden geabsorbeerd en vastgelegd. De processen waarbij koolstof van het ene naar het andere milieucompartiment wordt overgebracht - de koolstofcyclus - zijn zeer complex; hoe meer we daarover te weten komen, hoe beter we kunnen bepalen wat de beste methode voor emissiebeperking is. Europese onderzoekers onderzoeken momenteel het natuurlijke vermogen van de aarde om het teveel aan broeikasgassen te verwerken. Hoeveel kooldioxide kan bijvoorbeeld door de bossen en de oceanen worden opgeruimd? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze 'koolstofputten' nog meer kooldioxide kunnen verwerken?Graphic element

Beheersing van de methaanuitstoot

Methaan is na kooldioxide het belangrijkste broeikasgas. Het komt vrij bij ontbindingsprocessen. Er lopen in West-Europa verscheidene projecten waarin de enorme hoeveelheden methaan worden gekwantificeerd die onder andere afkomstig zijn van intensieve veeteelt, lozingen en afvalwater. Door een adequaat milieubeheer zouden dergelijke emissies aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen.

Door de 'koolstofput'-functie van bossen wordt het broeikaseffect beperkt
Door fotosynthese leggen planten koolstof vast die zij uit kooldioxide in de atmosfeer halen. Daarom spelen planten een belangrijke rol bij de beperking van de aardopwarming als gevolg van het broeikaseffect. Volgens gegevens van het EUROFLUX-meetnetwerk vormen de Europese bossen een koolstofput die 10% tot 40% van de CO2 -uitstoot door menselijke activiteiten in Europa kan absorberen.

Graphic element

De rol van de oceanen
Er worden diverse Europese projecten uitgevoerd om de nog nauwelijks bekende mechanismen te onderzoeken die aan de basis liggen van de CO2 -uitwisseling tussen oceanen en de atmosfeer. Deze uitwisseling is bijzonder belangrijk voor de absorptie van de antropogene emissies van dit broeikasgas. In het kader van het ASGAMAGE-project onderzoeken wetenschappers de betrokken processen met behulp van meetplatforms.

Graphic element

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top