Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Biodiversiteit in Europa
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Europese doelstellingen
Graphic element Onderzoek naar biodiversiteit
Graphic element Harmonisering
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De toekomst

De toekomst van biodiversiteitsonderzoek

In en buiten Europa wordt het steeds belangrijker de biodiversiteit te begrijpen en op een verantwoordelijke wijze te beheren. Het Europese onderzoek en de toepassingen ervan zullen van vitaal belang zijn voor het behoud van ongerepte habitats onder stress.

Deelgebieden van de biodiversiteit die gericht onderzoek vereisen zijn ondermeer:

  • Inventarisering – Verbetering van de taxonomie en de systematiek van vele groepen, met een gerichte aandacht voor de bedreigde soorten;

  • Toezicht – Nood aan een netwerk voor biodiversiteit op de lange termijn;

  • Genetische verandering – Doorbraken in de DNA-technologie zullen van onschatbare waarde zijn wanneer ze worden toegepast op een beter inzicht in de structuur, de werking en de veerkracht van ecosystemen;

  • Kwaliteit van de habitats – Er dringen zich methoden op voor het toezien op de kwaliteit van de habitats, waaronder de controle op een effectief beheer;

  • Habitatverlies en -fragmentatie – Naar een beter inzicht in de effecten van verlies en fragmentatie;

  • Biologische invasie – Er is onderzoek nodig om een beter inzicht te verwerven op de effecten van invasieve organismen, waaronder genetisch gemodificeerde organismen;

  • Economische factoren die het verlies aan biodiversiteit in de hand werken – Een beter inzicht en de kwantificering van de effecten van habitatverlies en habitatbehoud zijn van cruciaal belang voor een efficiënte aanpak van het biodiversiteitsbeheer;

  • Klimaatverandering – Er is onderzoek nodig naar de reacties van soorten en habitats op de klimaatveranderingen, en naar manieren en middelen om deze te vrijwaren.
Via de ontwikkeling van een pan-Europees onderzoek en beleid is Europa goed geplaatst om de bestaande biodiversiteitsproblemen alsook die dat zullen voortvloeien uit de toenemende populaties en industrialisering te kunnen aanpakken.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
De toekomst