Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Biologisk mångfald i Europa
Graphic element Home
Graphic element Bakgrund
Graphic element Europeiska målsättningar
Graphic element Forskning om biologisk mångfald
Graphic element Harmonisering
Graphic element Framtiden
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Harmonisering

Balans mellan forskning och politik

1999 etablerades en europeisk plattform för forskningsstrategier inom biologisk mångfald (The European Platform for Biodiversity Research Strategy), med målsättning att göra europeisk forskning inom detta område mer effektiv och relevant. Plattformen har som målsättning att bidra med:

 • Strategier och frågor med särskilt hög prioritering för europeisk forskning av biologisk mångfald, däribland frågor som kan tas upp inom ramverksprogrammen;

 • Spridning av lämpliga tillämpningsmetoder och av information för att öka förståelsen för biologisk mångfald;

 • Utbyte av information om biologisk mångfald;

 • Forskning av biologisk mångfald i Europas viktigaste ekosystem;

 • Forskning avsedd att förbättra förvaltning och skötsel av [skyddade] naturområden, däribland Natura 2000.
Plattformen, som för samman forskare och beslutsfattare från hela Europa, styrs av det land som för närvarande innehar ordförandeskapet. Möten för "European Platform for Biodiversity" hålls vartannat år, varje gång med särskilda teman.

Hitintills har mötena behandlat:
 • Från arktiska till boreala ekosystem, Finland;
 • Öar och arkipelag : frågor kring europeisk biologisk mångfald betraktade från Atlanten, Portugal;
 • Biologisk invasion, Frankrike;
 • Biologisk mångfald inom vatten- och skogsforskning till stöd för ett ekologiskt närmande, Sverige;
 • Vetenskapliga metoder för bevarandet av biologisk mångfald: kontroll, utformning och experiment, Belgien;
 • En katalog över livet: mot en enhetlig syn på biologisk mångfald på jorden, Madrid.
Alla länder som deltar i ramverksprogrammen kan låta en forskare och en beslutsfattare, som är aktiva inom sektorn för biologisk mångfald, delta i mötena.

Ekonomi och politik inom biologisk mångfald

Som ett exempel på den mängd forskningsområden som finns inom biologisk mångfald kan nämnas ett FP5-projekt där man för närvarande utvecklar ett ekonomiskt ramverk för att bedöma vilka åtgärder som kan stimulera en bättre hantering av mångfalden. Genom att använda ramverket på fallstudier tänker man utvärdera dess effektivitet och skapa en plattform för att undersöka vilken inverkan politiska riktlinjer har på bevarandet av biologisk mångfald. Forskningsresultaten kommer att öka beslutsfattares förståelse för hur individuella politiska initiativ kan påverka situationen och hjälpa dem att på ett effektivt sätt bevara och skydda biologisk mångfald genom lagstiftning och olika åtgärder.

Kontaktperson:
Doktor T. Swanson:
tim.swanson@ucl.ac.uk
http://www.bioecon.ucl.ac.uk/bioecon.htm

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Harmonisering