Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Biologinen monimuotoisuus Euroopassa
Graphic element Home
Graphic element Taustaa
Graphic element Euroopan tavoitteet
Graphic element Forskning i arternes mangfoldighed
Graphic element Yhdenmukaistaminen
Graphic element Tulevaisuus
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Yhdenmukaistaminen

Tutkimustyön ja toimintaperiaatteiden harmonisointi

Biodiversiteettitutkimuksen strategian eurooppalainen foorumi pantiin alulle vuonna 1999. Sen tarkoitus on tehostaa Euroopassa tehtävää biodiversiteettitutkimusta ja lisätä sen merkitystä. Foorumin tavoitteena on edistää:

 • EU:n biodiversiteettitutkimuksen strategioita ja painopistealueita mukaan lukien asiat, jotka mahdollisesti kuuluvat puiteohjelmiin;

 • parhaiden toimintatapojen leviämistä sekä biologisen monimuotoisuuden ymmärtämistä;

 • biologista monimuotoisuutta koskevien tietojen vaihtoa;

 • Euroopan tärkeimpien ekosysteemien biologisen monimuotoisuuden keskeistä tutkimusta; ja

 • [suojeltavien] alueiden suojeluohjelmien tukemiseen ja parantamiseen tähtäävää tutkimusta, mukaan lukien Natura 2000.
Foorumi saattaa yhteen Euroopan tutkijat ja politiikan päättäjät ja toimii EU:n kiertävän puheenjohtajuuden mukaan. Joka toinen vuosi järjestettävillä biodiversiteettifoorumin kokouksilla on kullakin erityisaiheensa.

Kokousaiheita ovat tähän mennessä olleet:
 • Arktisista boreaalisiin ekosysteemeihin, Suomi;
 • Saaret ja saaristot: Euroopan biodiversiteetti Atlantilta käsin nähtynä, Portugali;
 • Invaasioiden biologia, Ranska;
 • Vesien biodiversiteetti ja ekosysteemin tarkastelua tukeva metsätiede, Ruotsi;
 • Tieteelliset välineet biodiversiteetin säilyttämiseksi: seuranta, mallintaminen ja kokeet, Belgia; ja
 • Elämän katalogi: kohti yhdistävää näkemystä maapallon diversiteetistä, Madrid.
Kaikki puiteohjelmiin osallistuvat valtiot voivat lähettää kokouksiin yhden biodiversiteettialalla työskentelevän vanhemman tutkijan ja yhden politiikan päättäjän.

Taloudelliset ja toimintaa koskevat periaatteet

Eräs viidennen puiteohjelman projektiryhmä on osoittanut, kuinka lukemattomin tavoin biodiversiteettitutkimusta voidaan lähestyä. Ryhmä on parhaillaan laatimassa taloudellisia kehyksiä ja vaihtoehtoja kannustinjärjestelmille, joissa luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon. Edellä mainitun soveltaminen biodiverstiteettiä käsitteleviin tapaustutkimuksiin antaa tutkimukselle lisää painoarvoa ja luo foorumin biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi harjoitetun politiikan vaikutusten tutkimiselle. Tällainen tutkimus auttaa päättäjiä ymmärtämään yksittäisten politiikkojen vaikutuksia ja auttaa heitä kehittämään lainsäädäntöä ja aloitteita, jotta nämä olisivat mahdollisimman tehokkaita biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja käytön kannalta.

Yhteyshenkilö:
Tohtori T. Swanson:
tim.swanson@ucl.ac.uk
http://www.bioecon.ucl.ac.uk/bioecon.htm

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Yhdenmukaistaminen