Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Biodiversiteit in Europa
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Europese doelstellingen
Graphic element Onderzoek naar biodiversiteit
Graphic element Harmonisering
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Onderzoek naar biodiversiteit

De Voortgang van Europa

De EU is zich al langer bewust van het belang van een samenhangend en gericht onderzoek als een instrument om de biodiversiteitsdoelstellingen waar te maken – onderzoek dat moet komen uit alle sectoren, wil men dat het succesvol verloopt. De Kaderprogramma’s zijn bedoeld om het Europese onderzoek over welbepaalde prioritaire aspecten te bevorderen, en de biodiversiteit heeft een belangrijke rol gespeeld in de opeenvolgende Programma’s. In feite werden er bijna 500 biodiversiteitsgerelateerde projecten gesponsord.

Een schitterend voorbeeld van de rol van de EU op het vlak van het biodiversiteitsonderzoek is het Vijfde Kaderprogramma (KP5) (1998- 2002), met een financiële toewijzing van 15 miljard €, waarvan het Onderzoeksprogramma voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling een budget heeft van meer dan 1 miljard €. De financiële toewijzing voor biodiversiteitsprojecten bedraagt 36.5 miljoen €.

De financiële toewijzingen binnen KP5 waren bedoeld voor pan- Europese activiteiten door de industrie en academici en omhelsden klein- en grootschalig onderzoek, conferenties en workshops, netwerken, onderzoek in het buitenland, vorming en de verspreiding van informatie. De inzet van de EG met betrekking tot het biodiversiteitsonderzoek is evenwel niet beperkt tot projecten die op dat thema zijn toegespitst – onderzoek in alle sectoren moet bepalen op welke manier het effecten heeft op het milieu, zowel positief als negatief.

Habitatfragmentatie

De activiteit binnen het KP5 beoogde een beter inzicht in de impact van habitatfragmentatie, een fenomeen dat het Europese landschap in toenemende mate kenmerkt. Onderzoekers bestuderen de veranderingen in het vermogen van planten om zaden te verspreiden in verschillende graden van fragmentatie, en bepalen hierbij de populatiekenmerken, de genetische veranderingen en de erfelijke veranderingen van zaadverspreiding. Dankzij dit onderzoek zal men modellen kunnen ontwikkelen die de zaadverspreidingspatronen voorspellen als reactie op de habitatfragmentatie, wat waardevolle informatie zal opleveren voor milieubeheerders en beleidsmensen.

Contactpersoon:
Dr Ben Vosman:
B.Vosman@plant.wag-ur.nl
http://www.plant.wageningen-ur.nl/projects/plantdispersal/

Nieuwe screening van genetische wijzigingen

Er werd een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de screening van genetische wijzigingen die een beter inzicht geeft in de veranderingen die worden vastgesteld in soorten, populaties en families. Het onderzoek – dat wordt gesponsord door het Derde Kaderprogramma van de Commissie – ontwikkelde nieuwe DNA-technieken die kunnen worden ingezet bij een brede waaier dieren waaronder walvissen, dolfijnen, muizen, insecten, vleermuizen, leguanen en vliegen, en waaruit blijkt hoe snel en efficiënt grootschalige moleculaire analyse van populaties in de vrije natuur kan worden verwezenlijkt. In het raam van het biotechprogamma van het Vierde Kaderprogramma werd een gelijkaardige techniek ontwikkeld voor de evaluatie van de biodiversiteit bij planten. Deze informatie is van onschatbare waarde voor een beter inzicht in de evolutie, de populatiestructuur, de sociale organisatie en de paringsstrategieën, en zorgt ervoor dat wetenschappers en politici succesvolle beheerstrategieën kunnen uitwerken voor bedreigde en zeldzame soorten.

Contactpersoon:
Professor Godfrey Hewitt:
g.hewitt@uea.ac.uk

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Onderzoek naar biodiversiteit