Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Biodiversiteit in Europa
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Europese doelstellingen
Graphic element Onderzoek naar biodiversiteit
Graphic element Harmonisering
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Europese doelstellingen

De Europese doelstellingen op het vlak van de biodiversiteit

De Europese Unie heeft een lange traditie op het vlak van het bewustzijn inzake biodiversiteit: het Verdrag van Amsterdam bepaalt inderdaad dat "de eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap".
De Europese Gemeenschap en alle Lidstaten van de EU hebben de Conventie over de Biologische Diversiteit (CBD) van de Verenigde Naties ondertekend; deze Conventie beoogt de instandhouding van de biodiversiteit, het duurzaam gebruik van de componenten ervan en een billijke en eerlijke verdeling van de voordelen die worden geboden door genetische bronnen.

De Europese Unie heeft een Biodiversiteitsstrategie op de lange termijn uitgestippeld – zowel binnen als buiten Europa – met de volgende vier krachtlijnen:

  • Bescherming en duurzaam gebruik van de biologische diversiteit;
  • Verdeling van de uit de exploitatie van genetische bronnen voortvloeiende voordelen;
  • Onderzoek, inventarisatie, toezicht en uitwisseling van informatie;
  • Onderwijs, vorming en voorlichting.
Europa geeft invulling aan de strategische doelstellingen op het vlak van de biodiversiteit via een myriade praktische initiatieven, waaronder:
  • Natura 2000 – een netwerk van sites die samen 13% van de volledige oppervlakte van de EU dekken en zullen uitmonden in habitats die worden beheerd volgens hun eigen natuurlijke waarde;
  • Het Zesde Milieuactieprogramma ’Milieu 2010: Onze Toekomst, Onze Keuze’ – een tienjarenprogramma over klimaatveranderingen, natuur en biodiversiteit, milieu en gezondheid, en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • Het Eco Management Audit Scheme – een programma dat toeziet op de permanente milieuverbeteringen in de Europese landen.
De wetgeving met het oog op het behoud van de biodiversiteit werd kracht bijgezet door de Habitat-, Vogel- en Waterrichtlijnen. Zij ondersteunen het Verdrag over de Biologische Diversiteit en zorgen ervoor dat alle [economische] sectoren bijdragen tot het behoud en onderhoud van de biodiversiteit.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Europese doelstellingen