Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Biodiversiteit in Europa
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Europese doelstellingen
Graphic element Onderzoek naar biodiversiteit
Graphic element Harmonisering
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Een onschatbare troef

Biologische diversiteit wordt omschreven als "de diversiteit van leven in al zijn vormen, niveaus en interacties en omvat het ecosysteem, de soorten en de genetische verscheidenheid". Biologische diversiteit is de essentie van alle systemen die het leven op aarde ondersteunen, zoals de waterzuivering, de zuurstof-koolstofcyclus, de productie van voedingsmiddelen en geneesmiddelen, het in stand houden van de bodemfertiliteit en de oorsprong van genetische hulpmiddelen waarmee we onze oogsten en veestapels kunnen verbeteren.

Een geïntegreerde aanpak van de habitats

De biodiversiteit op aarde mag de onderzoekers dan heuse problemen opleveren, het onderzoek van de biodiversiteit in het water is niet alleen complex, maar ook technisch moeilijk én soms duur. Naarmate we een beter inzicht krijgen in de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende habitats, evolueren wij naar een meer geïntegreerd onderzoek van zee- en landhabitats. Als we de biodiversiteit als een geheel beschouwen, krijgen we er een breder inzicht en kunnen wij de habitats beheren zonder elders onverwachte effecten teweeg te brengen.

Europa bedreigd

Europa heeft een rijke en gevarieerde biodiversiteit, maar deze diversiteit komt onder druk te staan van toenemende populaties, van industriële technologieën en transport, gekoppeld aan een intensieve exploitatie van de natuurlijke rijkdommen door de industrie, de landbouw en de visbouw. Los van het "Dobris-evaluatierapport"(1) van het Europese Milieuagentschap, heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Staten bevestigd dat in een aantal Europese landen tot 24% van de soorten vlinders, vogels en zoogdieren nu op nationaal vlak uitgestorven is. Twee derde van onze bomen lijdt onder de impact van de vervuiling en in de zuidelijke landen vormen de bodemerosie en de oprukkende woestijn een verdere bedreiging voor de biodiversiteit.

Wanneer de Europese Unie zich naar het oosten uitbreidt, wordt de Unie 170 miljoen inwoners en 58% bodem en grote zones ongerepte landschappen rijker. Daarom is het van wezenlijk belang dat er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke aanpak met het oog op het behoud en de harmonisering van de biodiversiteit op een pan- Europese leest. We mogen deze uitdaging niet verkeerd aanpakken of verkeerd inschatten: wij zijn immers niet alleen de behoeders van zovele mooie en unieke biosystemen, maar beïnvloeden ook het overleven of het verval van het erfgoed voor onze nakomelingen.

(1) Ter illustratie: http://reports.eea.eu.int/92-9167-087-1/en/page014.html of http://www.mem.dk/aarhus-conference/issues/dobris+3/second.htm#Biodiversity

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Achtergrond