Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Anti-doping
Button Home
Button Achtergrond
Button Technische aanpak
Button Kwaliteitscontrole
Button Coördinatie op wereldschaal
Button Voor de toekomst
Button Wilt u hierover nog meer weten
   
image image
Button Andere thematische projecten

 

image

Voor de toekomst

Onderzoek, coördinatie, voorlichting

Door de snelle evolutie van dopingtechnieken, waaronder de steeds complexere organisatie voor de handel in substanties en de groeiende financiële beschikbare bronnen voor dergelijke bezigheden, moeten testlaboratoria constant de waarde herinschatten van hun werkmethodes en middelen.

Dit aanhoudende proces zal een frequentere en nauwere samenwerking vereisen tussen laboratoria, de farmaceutische industrie en zij die betrokken zijn bij het basisonderzoek. Wat in het Hardop rapport omschreven werd als een soort wetenschappelijke 'wake', zou anti-dopingexperten in staat stellen op nieuwe dopingtrends te anticiperen voordat ze actief aanwezig zijn.

De gebeurtenissen die de wielerwereld in 1998 shockeerden, illustreren de rol die gespeeld werd door politie, gerechtelijke en douaneautoriteiten. Sportautoriteiten zijn eenvoudigweg niet in staat om de verspreiding tegen te gaan van het gebruik van doping door amateurs, iets dat nu een alsmaar jonger publiek treft. Er is nu duidelijk coördinatie nodig tussen alle betrokkenen.

Het gebrek aan kennis over doping in de sport is ook een sleutelzorg. Er worden nu een aantal voorlichtingscampagnes gelanceerd waarbij bijzondere nadruk gelegd wordt op jonge mensen.

Top


 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 6