Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Anti-doping
Button Home
Button Achtergrond
Button Technische aanpak
Button Kwaliteitscontrole
Button Coördinatie op wereldschaal
Button Voor de toekomst
Button Wilt u hierover nog meer weten
   
image image
Button Andere thematische projecten

 

image

Kwaliteitscontrole

Het Aladin project

Het testen van atleten op het gebruik van stimulerende middelen is een van de meest doeltreffende instrumenten gebleken ter preventie van het gebruik van die middelen in de sport. De kwaliteit van analytische resultaten kan echter verschillen en de huidige reglementen schrijven voor dat testlaboratoria voor hun accreditatie eerst moeten beantwoorden aan de regels van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In de nabije toekomst zullen laboratoria ook moeten beantwoorden aan de internationale kwaliteitsstandaard ISO 17025 vooraleer ze de IOC accreditatie kunnen krijgen. Hiervoor zal het nodig zijn deel te nemen aan externe studies voor kwaliteitsraming om te testen of laboratoria in staat zijn betrouwbare resultaten af te leveren.

Nu ontwikkelt het door Europa opgestarte Aladin 2002 project een bekwaamheidstestprogramma voor de implementatie bij laboratoria die reeds bij het Europese IOC geaccrediteerd zijn. Krachtens de ISO/IEC richtlijnen zal het ook instaan voor de oprichting en accreditatie van een netwerk van centra die zullen fungeren als bevoegde leveranciers van system om de bekwaamheid te testen.

Verscheidene centra zullen zich verder specialiseren en zo referentiematerialen leveren die ongeveer honderd verboden substanties dekken. Er zal een computergestuurd netwerk opgebouwd worden om de Europese IOC-geaccrediteerde laboratoria met elkaar te verbinden en zo een adequate, snelle, consequente en vertrouwelijke verspreiding te garanderen van de noodzakelijke informatie voor het inter-lab testprogramma. Het netwerk zou openstaan voor niet-Europese laboratoria indien deze wensen mee te doen.

Deelnemers aan het project hebben er vertrouwen in dat de harmonisatie van methodes en de implementatie van een extern systeem voor kwaliteitscontrole zeker ertoe zullen bijdragen de sport in de komende jaren dopingvrij te maken.

Top

 
  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 6


De labs aan de test onderwerpen: de reglementeringen voor IOC en ISO accreditatie zullen zorgen voor een strikte en regelmatige kwaliteitsbeoordeling van anti-dopinglaboratoria. Het Aladin 2002 project ontwikkelt een testprogramma en zal instaan voor de oprichting en accreditatie van een netwerk van gespecialiseerde centra die zullen fungeren als leveranciers van kritische referentiematerialen.

De labs aan de test onderwerpen: de reglementeringen voor IOC en ISO accreditatie zullen zorgen voor een strikte en regelmatige kwaliteitsbeoordeling van anti-dopinglaboratoria. Het Aladin 2002 project ontwikkelt een testprogramma en zal instaan voor de oprichting en accreditatie van een netwerk van gespecialiseerde centra die zullen fungeren als leveranciers van kritische referentiematerialen.