Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Anti-doping
Button Home
Button Achtergrond
Button Technische aanpak
Button Kwaliteitscontrole
Button Coördinatie op wereldschaal
Button Voor de toekomst
Button Wilt u hierover nog meer weten
   
image image
Button Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Situatieschets en voorbereiding

Sport is een fundamenteel onderdeel van nagenoeg elke cultuur en maatschappij in de wereld. Bijna iedereen heeft zich ooit wel eens laten meeslepen door een sportprestatie, hetzij als beoefenaar hetzij als toeschouwer. We vinden sport dus belangrijk en zinvol. En misschien zien we sport wel als een metafoor voor het leven zelf, met haar uitdagingen, successen en mislukkingen.

Jammer genoeg vinden we in de sport ook de donkere kant van de menselijke natuur terug, namelijk in de vorm van bedrog. Doping is een methode om bedrog te plegen die reeds eeuwenlang, zelfs millennialang bestaat. Dopingpraktijken werden reeds in de derde eeuw v.C. opgemerkt ten tijde van de oude Olympische Spelen.

De laatste jaren zijn sport, ontspanning en recreatie op wereldschaal uitgegroeid tot een van de grote domeinen van economische groei en tewerkstelling. Dit brengt met zich mee dat de geldbedragen voor atleten en organisatoren alsmaar toenemen, maar ook dat bedriegers steeds meer stimulansen krijgen en bronnen vinden.

Het Hardop rapport

De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden de strijd tegen doping in de sport te steunen. Hardop 'Harmonisatie van methodes en metingen in de strijd tegen doping', een voorbereidend project dat in 1998 opgestart werd door de Europese Commissie, had tot doel te achterhalen welk onderzoek noodzakelijk is om de manier te verbeteren waarop doping in de sport wordt bestreden. Het eindrapport van het project dat in 1999 gepubliceerd werd, legde de nadruk op de nood aan nieuwe ontwikkelingen, niet enkel wat betreft meet- en testtechnologieën, maar ook wat betreft coördinatie en voorlichting.

Het volledige Hardop rapport is beschikbaar op het internet op:
http://ec.europa.eu/research/smt/hardop-en.pdf

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Anti-doping