Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Antibioticaresistentie
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element De uitdaging aannemen
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Feiten en cijfers

Het belang van antibiotica

"Slechts 40% van de Europeanen weet dat antibiotica ondoeltreffend zijn tegen virussen"

(Eurobarometer 2001)

  • Longontsteking blijft wereldwijd de belangrijkste infectieziekte met een jaarlijkse dodentol van 3,5 miljoen mensen. In laboratoriumproeven blijkt tot 70% van de ziekteverwekkers die verantwoordelijk zijn voor borstkasinfecties – waaronder pneumonie – resistent te zijn tegen een van de eerstelijnsantibiotica.

  • Geschat wordt dat ongeveer 60% van de antibiotica in de humane geneeskunde wordt voorgeschreven voor infecties van de bovenste luchtwegen, hoewel de meeste van die aandoeningen door virussen worden veroorzaakt en bijgevolg niet met antibiotica kunnen worden behandeld.

  • Tijdens de jaren ’90 stak ook tuberculose weer de kop op als een van de voornaamste mortaliteitsoorzaken wereldwijd. Deze ziekte is inmiddels verantwoordelijk voor 1,5 miljoen doden per jaar. De situatie is bijzonder dramatisch in arme landen waar de verspreiding van de ziekte nauw samenhangt met de AIDS epidemie. Meer nog, de slechte opvolging van de behandeling leidt nu tot een versneld opduiken van multiresistente stammen.

  • In de ontwikkelde landen is meer dan 60% van de ziekenhuisinfecties een gevolg van microben die resistent zijn geworden tegen geneesmiddelen. De meest recente voorbeelden daarvan zijn de vancomycin-resistente Enterococcus (VRE) en de methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Deze ‘ziekenhuis’-infecties beginnen zich nu ook in de algemene samenleving te verspreiden.

  • Nagenoeg de helft van alle toegediende antibiotica is bedoeld voor de behandeling van zieke dieren, als groeibevorderaars in de veeteelt of om verschillende pathogenen in levensmiddelen te vernietigen. De voortdurende toediening van vaak lage doses bevordert de ontwikkeling van resistentie in of bij vee. Daardoor kunnen nieuwe, resistente stammen ontstaan die van dier op mens kunnen "overspringen". VRE is een voorbeeld van een resistente bacterie die voorkomt bij dieren, maar ondertussen ook al naar de mens kan zijn overgegaan.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Feiten en cijfers