Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Antibioticaresistentie
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element De uitdaging aannemen
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De toekomst

Op naar de toekomst

De snelheid waarmee menselijke en microbiële genomen tegenwoordig worden ontwikkeld is uniek. Het geheim van het succes in de bestrijding van antibiotica-resistentie schuilt in de ontwikkeling van een geïntegreerde benadering die tevens de nieuwe buitenkansen van het genomenonderzoek kan benutten. Deze kansen worden verder benadrukt en onderzocht in nieuwe onderzoeksprojecten binnen het Zesde Kaderprogramma (2002-2006) . De nieuwe strategie moet rekening houden met:

 • Nieuwe groepen anti-infectueuze geneesmiddelen
  Afgelopen jaren werden er haast geen nieuwe groepen van antibiotica ontdekt. Momenteel bedraagt de gemiddelde kostprijs voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel om en bij de 500 miljoen €. Stimulerende acties vanuit de industrie lijken niet te volstaan om deze grens snel genoeg te doorbreken en daarmee een verdere toegang tot doeltreffende anti-infectueuze geneesmiddelen veilig te stellen. De verdere exploitatie van de genomen zal leiden tot een versnelde en goedkopere ontwikkeling van nieuwe generaties geneesmiddelen.

 • Diagnostische tests
  Een correct voorschrijfgedrag van antibiotica is enkel mogelijk wanneer artsen toegang hebben tot snelle en goedkope diagnostische tests om pathogenen (ziekteverwekkers) en hun resistentiekenmerken te identificeren. De moderne DNAtechnologie is essentieel om de ontwikkeling van nieuwe en verfijnde tests te versnellen. Zodra deze tests beschikbaar zijn, is het van wezenlijk belang dat hun gebruik op gepaste wijze wordt gestimuleerd.

 • Ontwikkeling van vaccins
  Infectiecontrole door vaccinatie is een onrechtstreekse, maar krachtige en rendabele manier om de nood aan antibiotica in de eerste plaats te verminderen. Genoomonderzoek is een nieuwe en veelbelovende stap in de richting van vaccinontwikkeling.

 • Monitoring
  Epidemiologische monitoring van antibiotica-resistentie bij menselijke en dierlijke ziekteverwekkers (pathogenen) vormt een essentiële component in deze strategie. Het gebruik van antibiotica moet worden gecontroleerd en worden gekoppeld aan zowel resistentiegegevens als klinische resultaten.

 • Een probleem met vele facetten
  Het probleem van antibiotica-resistentie bestaat uit heel wat facetten en kent verregaande sociaal-economische en politieke gevolgen. Het hangt samen met tal van aspecten van de sociale en gezondheidseconomie, zoals het voorschrijfgedrag en de opleiding van artsen, terugbetaling van medische zorgen en algemene verwachtingen. Het gaat ook een stap verder dan de menselijke geneeskunde en raakt aan terreinen zoals dierengeneeskunde, landbouw en voedselindustrie, maar ook milieukwesties. Opdat deze nieuwe benadering succes zou oogsten, moet met deze brede waaier van factoren rekening worden gehouden.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
De toekomst