Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Antibioticaresistentie
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element De uitdaging aannemen
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De uitdaging aannemen

De meest kwetsbaren lopen het hoogste risico

Door de combinatie van een verzwakt immuunsysteem bij patiënten, een langdurig gebruik van antimicrobiële substanties en de kans op kruisinfectie zijn een aantal nosocomiale infecties met resistente ziekteverwekkers ontstaan. Ze omvatten met name vancomycin-resistente Enterococcus (VRE) en methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), en een aantal ernstige schimmelinfecties.

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor infecties van de luchtwegen, maar omwille van het overdreven gebruik van antibiotica bij de behandeling, zijn de moderne kinderdagverblijven uitgegroeid tot de plaats bij uitstek waar resistentie tegen antibiotica opduikt en zich verder kan verspreiden. Ook verzorgings- en bejaardentehuizen worden alsmaar vaker verzamelplaatsen voor allerlei resistente bacteriën die de patiënten vaak na een van hun frequente bezoeken aan ziekenhuizen met zich meebrengen.

Het EURIS project tracht te achterhalen hoe resistente stammen van de Streptococcus pneumoniae bij kinderen in kinderdagverblijven kunnen worden teruggedrongen door de impact van verschillende interventiestudies in vier Europese landen te vergelijken en vervolgens een ‘best-practice’ te ontwikkelen voor beleidsmakers in de openbare gezondheid met betrekking tot de controle van resistentie in het geval van infecties van de luchtwegen bij kinderen.

Het ARPAC project verzamelt informatie over het verbruik van antibiotica en de resistentie bij pathogenen met de bedoeling op elkaar afgestemde strategieën te ontwikkelen voor de preventie en controle van antibioticaresistentie in Europese ziekenhuizen.

Pseudomonas aeruginosa is een gangbare en bijzonder gevaarlijke oorzaak van nosocomiale infecties. Het Pseudomonas Virulence project streeft naar de ontwikkeling van een nieuwe diagnostische test gebaseerd op DNA chiptechnologie en wil de virulentie en weerstandsfactoren voor de ontwikkeling van verbeterde maatregelen voor infectiecontrole in ziekenhuizen identificeren. De resultaten van deze onderzoeken zouden grootschalig op andere humane pathogenen kunnen worden toegepast.

Tuberculose slaat terug

In steeds meer regio’s ter wereld, meer bepaald in Oost-Europa, Afrika en Azië duikt multiresistente tuberculose (MDR-TB) op. Eerder doeltreffende en goedkope geneesmiddelen moeten nu worden vervangen door langdurige behandelingen die tot honderdmaal duurder zijn.

Het X-TB project is een geïntegreerde benadering die proteomica combineert met structureel en functioneel genomenonderzoek in de ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelendoelstellingen en nieuwe therapeutische middelen in de behandeling van tuberculose. De doelstelling van het Dissarm project is de ontwikkeling van snelle en uiterst gevoelige diagnostische test voor het identificeren en typeren van multiresistente tuberculosestammen.

Opsporen van microbiŽle resistentie

Infectieziekten kennen geen grenzen. En dat geldt ook voor de resistente stammen van de ziekteverwekkers die deze ziekten veroorzaken. De huidige kennis is ontoereikend om de opkomst en verspreiding van antimicrobiële resistentie in de EU-Lidstaten, laat staan wereldwijd, te voorspellen of tegen te gaan. Een beter inzicht in de moleculaire mechanismen achter deze fenomenen is essentieel om een langetermijnstrategie tegen resistentie te ontwikkelen.

Het DEAR project spitst zich toe op de evolutiedynamiek van de resistentie tegen antimicrobiële geneesmiddelen – bij voorbeeld, de effecten van verschillende doses van antibiotica.

Antibiotica voor dieren uit de voedselketen

De opkomst van antibiotica-resistentie in de diergeneeskunde en in de landbouw vertoont talrijke gelijkenissen met die bij de mens. Vaak worden grote hoeveelheden infectiebestrijdende geneesmiddelen gebruikt, niet enkel voor de behandeling van zieke dieren, maar ook als regelmatige supplementen om infecties te voorkomen. De recente wetgeving die het gebruik van antibiotica bestemd voor de mens verbiedt als groeibevorderaar in dierenvoeder vormt een belangrijke stap voorwaarts, die de Europese Unie wereldwijd een pioniersrol bezorgt.

In het raam van de CREAM studie werd een draagbare, eenvoudig aan te sluiten cassette voor veldwerk ontwikkeld die antibioticaresten in melk kan opsporen. De herkenningselementen bestaan uit synthetische moleculaire afdrukken van polymeren in granulaten, terwijl de detectie door de fluorescentietechniek gebeurt.

Wat er wordt ondernomen

In de context van het Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (1999-2002) werd reeds meer dan 50 miljoen € geïnvesteerd in projecten die verband houden met antimicrobiële resistentie. We illustreren aan de hand van een aantal projecten de omvang en reikwijdte van de huidige onderzoeksinspanningen die Europa ter zake levert.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
De uitdaging aannemen