Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Antibioticaresistentie
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Feiten en cijfers
Graphic element De uitdaging aannemen
Graphic element De toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Omzichtig gebruik van antibiotica is vitaal

Het vermogen om infectieziekten te genezen die in het verleden fatale gevolgen kenden, heeft ertoe geleid dat antibiotica worden beschouwd als "wondermiddelen" waaraan "krachten" worden toegeschreven die hun eigenlijke farmacologische eigenschappen ver overstijgen. In de meeste Europese landen bekleden antibiotica, na gewone pijnstillers, de tweede plaats in de lijst van de meest gebruikte groepen geneesmiddelen. Helaas begint nu pas duidelijk te worden welke prijs we betalen voor deze benadering bij het gebruik van antibiotica. Een excessief en, in vele gevallen, ongepast gebruik binnen de humane en diergeneeskunde, alsook binnen de landbouw heeft geleid tot een versnelde toename in de prevalentie van micro-organismen die resistent zijn tegen geneesmiddelen. Heel wat oudere antibiotica zijn een stuk minder doeltreffend of minder betrouwbaar geworden dan aanvankelijk het geval was. Zo is de resistentie tegen penicilline – de vroegere behandeling bij uitstek voor infecties met de Staphylococcus aureus – in vele landen uitgegroeid tot een alledaags verschijnsel.

Resistentie tegen antibiotica is een gevolg van de overdracht van eigenschappen van genetische resistentie op bacteriën van dezelfde of van verschillende speciën. Algemeen kunnen we stellen dat naarmate een specifiek antibioticum frequenter wordt gebruikt, ook het gevaar van resistentie tegen dat middel toeneemt en zich gaat verspreiden, waardoor het geneesmiddel steeds minder geschikt wordt voor gebruik. Om een dergelijke resistentie te voorkomen werden nieuwe antibiotica met gelijkaardige, maar niet identieke, chemische eigenschappen ontwikkeld, die doeltreffend bleven tot op het ogenblik dat er ook tegen deze nieuwe geneesmiddelen resistentie optrad.

Een dramatisch gevolg daarvan is dat er bacteriële stammen gaan opduiken die gelijktijdig resistent zijn tegen verschillende antibiotica. Infecties veroorzaakt door ziekteverwekkers die resistent zijn tegen verschillende geneesmiddelen vormen een heel specifieke uitdaging, die leidt tot verhoogde klinische complicaties en het gevaar van ernstige aandoeningen die vroeger met succes konen worden bestreden. Langere ziekenhuisopname en de daaruit voortvloeiende zwaardere kosten voor de samenleving, zijn nog een paar voorbeelden van mogelijke gevolgen. Het ergst denkbare scenario dat helaas niet irreëel is, is dat gevaarlijke ziekteverwekkende (of "pathogene") bacteriën uiteindelijk resistent worden tegen alle eerder effectieve antibiotica, waardoor er ongecontroleerde epidemieën van bacteriële ziekten, die niet langer te behandelen zijn, de kop kunnen opsteken.

Er moeten dan ook nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld die de toegang tot doeltreffende behandelingen van agressieve bacteriële infecties verzekeren. Anderzijds is het ook noodzakelijk dat het gebruik van deze nieuwe geneesmiddelen in het bijzonder, maar ook van de oudere varianten, aan banden wordt gelegd en enkel plaats vindt indien medisch degelijk gefundeerd.

Bovendien zijn tal van antibiotica stabiele scheikundige samenstellingen die in het lichaam niet worden afgebroken, maar ook nog lang na uitscheiding actief blijven. Tegenwoordig spelen antibiotica een niet te verwaarlozen rol in het steeds groter wordende probleem van actieve medische stoffen die in het milieu circuleren.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Achtergrond