Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Dierenwelzijn
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Uitdagingen voor vandaag en morgen
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Een kwestie van ethiek

Maar weinig andere thema's lokken zoveel emotionele discussies of publieke belangstelling uit dan dierenwelzijn. Van het gebruik van dieren voor laboratoriumexperimenten tot hun behandeling op boerderijen: dierenwelzijn is een zeer gevoelig en controversiëel onderwerp in onze samenleving. Men zou kunnen zeggen dat het een kwestie is van leven en dood, niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mens. Dierenwelzijn hangt namelijk samen met voedselveiligheid en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor levensbedreigende ziekten als kanker en AIDS.

Dierenwelzijn vormt binnen de Europese Unie (EU) al geruime tijd een prioriteit, maar het werd een vast punt op de politieke agenda in de nasleep van de verschillende voedselcrisissen. De gekkekoeienziekte, salmonellavergiftigingen en het uitbreken van mond- en klauwzeer verbrijzelden het publieke vertrouwen in onze voedselketen. Consumenten rekenden op de wetenschap om hen de zekerheid te geven dat dierlijke producten veilig waren om te eten en op een menswaardige manier werden geproduceerd.

Ondertussen blijft het gebruik van dieren in laboratoria voor de nodige controverse zorgen. Regelmatig haalt het onderwerp de voorpagina's, met nieuws van militanten die in laboratoria inbreken om dieren te bevrijden of een hongerstaking houden voor de goede zaak. Volgens de harde kern van campagnevoerders kunnen dierproeven nooit verantwoord worden, terwijl wetenschappers deze praktijk verdedigen, omdat het volgens hen nog altijd de enige manier is om de veiligheid van sommige nieuwe medicijnen ten volle te testen. De meeste Europeanen zijn voorstanders van alternatieve methoden, maar begrijpen dat experimenten op dieren soms nodig zijn om veilige geneesmiddelen op de markt te brengen.

Twee decennia lang al streeft de EU naar een vermindering van het gebruik van dierproeven. De Unie heeft het gebruik van dieren in O&O sterk gereglementeerd, en financiert onderzoek om alternatieve methoden te ontwikkelen en valideren.

En er werd al wezenlijke vooruitgang geboekt. Zo erkent het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dat dieren “wezens met gevoel” zijn. En het protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, dat in 1997 door het Verdrag van Amsterdam aan het EG-Verdrag werd gehecht, draagt in grote mate bij tot de bescherming van dieren, omdat het de Europese instellingen en lidstaten verplicht bij de beleidsvorming op het vlak van landbouw, vervoer, onderzoek en interne markt ten volle rekening te houden met het welzijn van dieren.

“Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Gemeenschap op het gebied van landbouw, vervoer, interne markt en onderzoek, houden de Gemeenschap en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.”

Protocol gehecht aan het EG-Verdrag, van kracht sinds 1999

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Volgens de Europese regels betreffende dierenwelzijn vormen wetenschappelijke experimenten op dieren een inbreuk op de wet, telkens wanneer alternatieve wetenschappelijke methoden voorhanden zijn. In het kader van door de Europese Unie gefinancierd onderzoek zijn dierproeven enkel toegelaten als de projectpartners duidelijk kunnen aantonen dat er geen alternatieven zijn en dat het potentiële voordeel van het gebruik van dierproeven zwaarder weegt dan het veroorzaakte dierlijke lijden.
Volgens de Europese regels betreffende dierenwelzijn vormen wetenschappelijke experimenten op dieren een inbreuk op de wet, telkens wanneer alternatieve wetenschappelijke methoden voorhanden zijn. In het kader van door de Europese Unie gefinancierd onderzoek zijn dierproeven enkel toegelaten als de projectpartners duidelijk kunnen aantonen dat er geen alternatieven zijn en dat het potentiële voordeel van het gebruik van dierproeven zwaarder weegt dan het veroorzaakte dierlijke lijden.