Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Eläinten hyvinvointi
Graphic element Home
Graphic element Taustaa
Graphic element Eurooppalainen lähestymistapa
Graphic element Tutkimuksen ja kehityksen tukeminen
Graphic element Nykyiset ja tulevat haasteet
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Taustaa

Etiikkaa koskeva kysymys

Harvat kysymykset herättävät yhtä kiivaita keskusteluja tai huolestuttavat kansalaisia yhtä paljon kuin eläinten hyvinvointi. Se on yksi yhteiskunnan arkaluontoisimmista ja kiistellyimmistä kysymyksistä, koska siihen kuuluvat esimerkiksi eläinten käyttö laboratoriokokeissa ja eläinten kohtelu maatiloilla. Voidaankin sanoa, että kysymys on elämästä ja kuolemasta; ei vain eläimille vaan myös ihmisille. Eläinten hyvinvointi liittyy elintarviketurvallisuuteen sekä uusien hoitojen kehittämiseen syövän ja aidsin kaltaisiin hengenvaarallisiin sairauksiin.

Eläinten hyvinvointi on ollut jo kauan Euroopan unionin (EU) painopistealue, mutta kysymys otettiin päättäväisesti poliittiselle asialistalle vasta lukuisten elintarvikekriisien jälkeen. Hullun lehmän tauti, salmonellamyrkytys sekä suu- ja sorkkataudin puhkeaminen horjuttivat kansalaisten luottamusta elintarvikeketjuumme. Kuluttajat vaativat tiedemiehiltä takeita siitä, että eläintuotteet olivat turvallisia ja että ne oli tuotettu inhimillisesti.

Eläinten käyttöä laboratorioissa vastustetaan kuitenkin edelleen. Aihe on jatkuvasti lehtien palstoilla, joissa kerrotaan, miten eläinsuojeluaktivistit ovat tunkeutuneet laboratorioihin eläinten vapauttamiseksi tai aloittaneet nälkälakon koe-eläinten käytön vastustamiseksi. Kiivaimpien aktivistien mielestä eläinkokeet eivät ole koskaan perusteltuja. Tiedemiehet taas puoltavat käytäntöä toteamalla, että se on yhä vieläkin ainoa keino testata täysimittaisesti joitain uusia lääkkeitä. Useimmat eurooppalaiset kannattavat vaihtoehtoisia menetelmiä, mutta ymmärtävät, että eläinkokeet ovat toisinaan tarpeellisia turvallisten lääkkeiden saattamiseksi markkinoille.

Eläinkokeiden vähentäminen on ollut EU:n tavoite kahden viime vuosikymmenen ajan. Euroopan unioni on hyväksynyt eläinten käyttöä tutkimuksessa ja kehityksessä koskevia tiukkoja sääntöjä, ja se rahoittaa tutkimusta vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi ja laillistamiseksi.

Alalla on edistytty merkittävästi, ja esimerkiksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa tunnustetaan, että eläimet ovat ”tuntevia olentoja”. Vuoden 1997 Amsterdamin sopimukseen liitettiin pöytäkirja eläinten hyvinvoinnista. Se edistää merkittävästi eläinten suojelua, koska siinä velvoitetaan EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ottamaan eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon, kun ne laativat maataloutta, liikennettä, tutkimusta ja sisämarkkinoita koskevaa uutta politiikkaa.

”Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön yhteisön maatalous- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita ja tutkimuspolitiikkaa yhteisö ja jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja.”

EY:n perustamissopimukseen liitetty pöytäkirja, joka tuli voimaan vuonna 1999

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Eläinten hyvinvointia koskevissa EU:n säännöissä määrätään, että eläinten käyttö tieteellisissä kokeissa on lainvastaista, jos saatavilla on vaihtoehtoinen tieteellinen menetelmä. Euroopan unionin rahoittamassa tutkimuksessa eläinkokeet ovat sallittuja vain, jos hankkeen yhteistyökumppanit voivat selkeästi osoittaa, että eläinkokeille ei ole vaihtoehtoja ja että niiden käytön mahdolliset edut painavat enemmän kuin eläimille aiheutettu kärsimys.
Eläinten hyvinvointia koskevissa EU:n säännöissä määrätään, että eläinten käyttö tieteellisissä kokeissa on lainvastaista, jos saatavilla on vaihtoehtoinen tieteellinen menetelmä. Euroopan unionin rahoittamassa tutkimuksessa eläinkokeet ovat sallittuja vain, jos hankkeen yhteistyökumppanit voivat selkeästi osoittaa, että eläinkokeille ei ole vaihtoehtoja ja että niiden käytön mahdolliset edut painavat enemmän kuin eläimille aiheutettu kärsimys.