Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Dierenwelzijn
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Uitdagingen voor vandaag en morgen
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Uitdagingen voor vandaag en morgen

De aantallen doen dalen

De jongste statistieken leren dat in 1999 in Europa meer dan 9,8 miljoen dieren voor wetenschappelijke experimenten werden ingezet. Dat is ruim 1,8 miljoen minder dan in 1996 en het is ook voor het eerst dat het aantal onder de 10 miljoen is gedaald. De EU streeft naar een verdere vermindering van dit aantal.

Het debat opentrekken

De Europese Commissie wil het debat rond dierenwelzijn opentrekken en het principe van de drie R's - Reduction, Refinement, Replacement (of Vermindering, Verfijning, Vervanging) – als een integrerend deel van O&O in biowetenschappen en biotechnologie opnemen. Essentieel daarbij is het grote publiek evenals andere belangrijke partijen bij het debat te betrekken.

Dierenwelzijn en wereldhandel

De vraag van de EU naar meer welzijnsbewuste productiesystemen heeft gevolgen voor de handel in dieren en dierlijke producten tussen de Unie en de rest van de wereld. De Commissie wil ervoor zorgen dat in Europa ingevoerde dieren en dierlijke producten de dierenwelzijnsregels van de EU naleven. Nagaan dat de prestaties van onze handelspartners op het vlak van dierenwelzijn in overeenstemming zijn met die regels is echter geen gemakkelijke opgave. De EU heeft dit onderwerp op de agenda gezet van de landbouwonderhandelingen binnen de WHO.

Chemicaliënbeleid

De noodzakelijkheid om alternatieven voor dierproeven te vinden is dringender dan ooit tevoren, vooral in het licht van het Europese chemicaliënbeleid, dat de registratie, evaluatie, goedkeuring en beperking van chemische stoffen oplegt. Tegen 2012 zullen 30.000 chemische stoffen een risico-evaluatie moeten ondergaan. Volgens onafhankelijke deskundigen zou dat proeven op enkele miljoenen dieren met zich kunnen meebrengen, tenzij tijdig gepaste alternatieven worden gevonden.   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5