Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Dierenwelzijn
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Uitdagingen voor vandaag en morgen
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Ondersteuning door O&O

Onderzoek voor meer dierenwelzijn

De Europese Commissie is al voorstander van onderzoek naar dierenwelzijn. Europese fondsen worden gebruikt voor projecten die tot doel hebben het welzijn van dieren op de boerderij te verbeteren en alternatieve methoden voor proeven op dieren te ontwikkelen.

Betere omstandigheden tijdens transport

Jaarlijks worden binnen de EU ongeveer 45 miljoen koeien en kalveren vervoerd. Nog eens 300.000 stuks levend vee worden uitgevoerd naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het welzijn van deze dieren tijdens hun transport is niet alleen om ethische redenen belangrijk, maar ook omdat het de gezondheid van de dieren en de uiteindelijke kwaliteit van het vlees kan beïnvloeden. De EU heeft strenge regels uitgevaardigd met betrekking tot de reistijd, het voederen en drenken van de dieren, en de rustperioden. Om de omstandigheden onderweg nog verder te verbeteren en beleidsvormers te helpen bij de voorbereiding van toekomstige wetten in dit domein, steunt de Unie een drie jaar durend onderzoeksproject om de stressniveaus van vee tijdens het transport te bepalen.

In het kader van dit project onderzoeken wetenschappers de gevolgen van reisduur, trillingen van de vrachtwagens, laad- en losomstandigheden, luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheid en wegkwaliteit.
http://www.lt.slu.se/catra/


Verbeterde genetische selectie bij leghennen

Landbouwers gebruiken al eeuwenlang selectieve broedtechnieken om de kwaliteit van hun veestapel te verbeteren. Genetische selectie, zoals deze methode wordt genoemd, wordt gebruikt om koeien te fokken die meer melk produceren, varkens die meer vlees voortbrengen, en kippen die meer eieren leggen. Dit soort genetische manipulatie kan echter ernstige problemen omtrent dierenwelzijn met zich meebrengen. Bij kippen kan het de kans op osteoporose vergroten, waardoor pijnlijke botbreuken ontstaan. Jaarlijks krijgen 65 miljoen leghennen te maken met botbreuken die door die ziekte worden veroorzaakt. In het kader van een door de EU gefinancierd driejarig project is nu een genetische oplossing gevonden om de botsterkte van leghennen te verbeteren door genen voor een hoge botdichtheid te selecteren. Wetenschappers hebben een “botindex” ontwikkeld als hulpmiddel om kippen met sterkere botten en minder breuken te selecteren.
http://ec.europa.eu/research/agro/fair/en/uk0075.html


Consumentenkeuze

Hoe groot is de invloed van de toegenomen publieke bezorgdheid over dierenwelzijn op ons koopgedrag? Volgens een recent EU-onderzoek niet zo groot. Wetenschappers uit het VK, Ierland, Frankrijk, Italië en Duitsland zijn tot de conclusie gekomen dat, hoewel consumenten blijk geven van een grotere bezorgdheid over dierenwelzijn en zeggen dat ze meer willen betalen voor diervriendelijke producten, dat bewustzijn niet wordt vertaald naar de werkelijkheid van de supermarkt. Meer dan door dierenwelzijn worden beslissingen om producten als scharreleieren te kopen, ingegeven door argumenten rond voedselkwaliteit en -veiligheid.
http://ec.europa.eu/research/agro/fair/en/uk3678.html

Alternatieve testtechniek met gist

Farmaceutische bedrijven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe of verbeterde chemische verbindingen om geneesmiddelen te ontwikkelen voor de behandeling van neurologische aandoeningen, zoals epilepsie. Vooraleer dergelijke verbindingen kunnen worden gebruikt, moeten ze echter strenge toxiciteitsproeven ondergaan in een laboratorium, waarbij vaak dieren worden gebruikt. Wetenschappers uit Duitsland, Denemarken en het VK werken samen in een EU-project om een veelbelovende alternatieve testmethode te ontwikkelen, om het gebruik van dieren overbodig te maken in de eerste identificatieronde van verbindingen met potentiële therapeutische waarde. Het systeem gebruikt gist om de reactie van een specifieke zoogdiercelcomponent op de geteste stoffen te analyseren. Gist is daarvoor geschikt omdat het veel genen bevat die gelijkaardig zijn met die van de mens, en omdat het gemakkelijk in onderhoud en behandeling is. Wetenschappers kunnen gistcellen genetisch zo manipuleren dat ze de kenmerken van een specifieke menselijke membraangeleider aannemen. Deze nieuwe methode wordt momenteel gebruikt om verbindingen te testen voor de behandeling van neurologische ziekten, maar wetenschappers denken dat ze ook voor andere aandoeningen, zoals hypertensie en doofheid, kan worden aangewend.
http://www.multiplex-network.de

Steun voor training

Zowat 15% van alle proefdieren in Europa worden ingezet om de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van vaccins te testen. De methoden die daarvoor worden aangewend zijn duur en voor de dieren vaak bijzonder pijnlijk. De jongste tijd is al aanzienlijke vooruitgang geboekt om alternatieve technieken te ontwikkelen, waarvan sommige ook al zijn gevalideerd. Op dit ogenblik stellen we echter een zekere terughoudendheid vast bij wetenschappers om deze alternatieve testmethoden ook toe te passen. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan informatie en training. Onderzoekers uit Nederland, Zwitserland en Duitsland hebben van de EU geld gekregen om cursussen en workshops op te zetten om deze nieuwe methoden bij wetenschappers toe te lichten. Einddoel is het gebruik van deze nieuwe kosten- en tijdbesparende technieken te promoten.
http://www.vaccinetraining.com/

ECVAM – Europees Centrum voor de Validatie van Alternatieve Methoden

Het EVCAM werd in de jaren '90 door de Europese Commissie opgericht om de ontwikkeling en validering van alternatieven voor het gebruik van proefdieren te coördineren. Als lid van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU organiseert het ECVAM regelmatig workshops en roept het task forces in het leven om de huidige status van alternatieve testmethoden te onderzoeken en om aanbevelingen te doen voor een verdere integratie van in vitro-tests en andere methoden in het regelgevingsproces. Tot nu toe werden drie alternatieve methoden door het ECVAM goedgekeurd en zitten er nog tien andere in de pijplijn.  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5