Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Dierenwelzijn
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Uitdagingen voor vandaag en morgen
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De Europese aanpak

Een Europese onderzoeksprioriteit

De beslissing van de Europese leiders om een dierenwelzijnsclausule in het EG-Verdrag op te nemen, weerspiegelt de toenemende bezorgdheid van de Europese burgers over de manier waarop dieren worden behandeld. Die bezorgdheid is in de eerste plaats van ethische aard, maar houdt ook verband met het feit dat correct behandelde dieren een betere gezondheid genieten, veiliger zijn voor menselijke consumptie en betere resultaten opleveren bij gebruik voor experimenten.

Om een deugdelijk beleid uit te werken, dat rekening houdt met dierenwelzijn, moeten de Europese beleidsvormers een beroep kunnen doen op oordeelkundig wetenschappelijk advies. Hier speelt door de EU gefinancierde O&O een rol.

Zowel onder het lopende als onder de vorige Kaderprogramma's voor O&O genoten dierenwelzijnsprojecten Europese steun. Tijdens de jaren '90 steunde de Commissie elf projecten rond het welzijn van dieren op de boerderij, waaronder projecten rond veevervoer, dierenwelzijn in biologische landbouw en verenpikken bij pluimvee.

Een onafhankelijke wetenschappelijke stem

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werd opgericht in 2002, om onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met voedselveiligheid, en om ervoor te zorgen dat risicoevaluatie losgekoppeld blijft van risicobeheer – een belangrijk principe binnen de EU. De Autoriteit treedt op namens de Europese consumenten en heeft tot doel te garanderen dat beslissingen betreffende de voedselveiligheid worden genomen in functie van het beste beschikbare wetenschappelijke advies. De EFSA werkt met wetenschappelijke panels. In totaal werden acht dergelijke panels in het leven geroepen. Een daarvan betreft de gezondheid en het welzijn van dieren. De wetenschappelijke deskundigen die deel uitmaken van het panel bezorgen de Commissie onafhankelijk advies over alle aspecten van dierengezondheid en dierenwelzijn.

De Europese aanpak

Het principe van de drie R's, ingevoerd door Russel en Burch in 1959 in hun boek The Principles of Humane Experimental Technique, ligt aan de basis van het Europese onderzoek naar en beleid inzake dierproeven. Het betreft een aanpak waarbij het gebruik en het lijden van dieren tot een minimum worden beperkt, zonder echter de kwaliteit van de wetenschap in gevaar te brengen. Uiteindelijke doelstelling is alle dierproeven door alternatieve methoden te vervangen.

Het EU-programma Levenskwaliteit verleende steun aan 43 projecten die onderzoek verrichten naar alternatieve testtechnieken. Daarbij werd gebruik gemaakt van computermodellen (in silico), menselijke en dierlijke cellen in proefbuizen (in vitro), geninformatie en goed ontwikkelde soorten zoals micro-organismen en insecten. Voor een in vitro-techniek die in het kader van dit programma werd ontwikkeld, werden bloedcellen gebruikt om nieuwe koortsmiddelen te testen. Die nieuwe methode, die ondertussen in zowat 200 labo's over de hele wereld wordt gebruikt, zal de pyrogeentest met proefkonijnen vervangen. Verwacht wordt dat op die manier in Europa jaarlijks het leven van zowat 200.000 konijnen wordt gered. Ook onder het Zesde Kaderprogramma (2002-2006) worden nieuwe alternatieve technieken ontwikkeld.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Traditionele legbatterijen voor kippen behoren in de EU binnenkort definitief tot het verleden. Met de nieuwe welzijnsnormen voor leghennen zijn kooien van minder dan 750 cm2 per hen vanaf 2012 verboden.
Traditionele legbatterijen voor kippen behoren in de EU binnenkort definitief tot het verleden. Met de nieuwe welzijnsnormen voor leghennen zijn kooien van minder dan 750 cm 2 per hen vanaf 2012 verboden.