Banner Uuring Tähtis õiguslik teade ja keeled
   
Kontakt   |   Otsi EUROPA serverist   
HIV/AIDS
graafiline element Home
graafiline element Ülevaade
graafiline element Vaktsiin
graafiline element Vältimine
graafiline element Teadusuuringud ja raviviisid
graafiline element Lisateavet
   
image image
graafiline element Teised temaatilised projektid

 

image

Tulevikuväljavaated

Seitsmenda raamprogrammi kohaselt, mis peaks algama 2007. aastal, laiendab Euroopa Liit oma HIV-/AIDSi-teemalist teadustegevust. EÜ üldise teadusstrateegia põhirõhuks on jätkuvalt uute ennetavate tehnoloogiate, vaktsiinide ja mikrobitsiidide leidmine.

Komisjon tugevdab veelgi oma strateegilisi partnerlussuhteid globaalsete HIV-/AIDSi-alaste algatustega, sealhulgas mikrobitsiidide väljatöötamise liiduga (Alliance for Microbicide Development), mis on ülemaailmne koalitsioon mikrobitsiidide edendamiseks, et kaitsta nii mehi kui naisi HIV-nakkuse eest. Samuti on Euroopa Komisjon globaalse HIV-/AIDSi-vaktsiini aktsiooni põhipartner, edendades uurimistegevust HIV-vaktsiini alal ning kannustades Euroopa teadustöötajaid tegema koostööd oma rahvusvaheliste kolleegidega, et töötada välja efektiivne HIV/AIDSi-vaktsiin.

Lisaks toetab komisjon jätkuvalt HIV kandjaid ning AIDSi põdejaid, rahastades uute ja paremate ravimite, ravimikombinatsioonide ja raviviiside uuringuid.

Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlus (EDCTP – European and Developing Countries Clinical Trials Partnership)

EDCTP on põhiline pikaajaline algatus, mille eesmärgiks on kiirendada uute ravimenetluste väljatöötamist võitluseks HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi vastu arengumaades, eriti Sahara-taguses Aafrikas. Töö seisneb järgmises:

  • uute ja täiustatud toodete, eriti ravimite, vaktsiinide ja mikrobitsiidide kliiniliste uuringute kiirendamine;
  • arengumaade konkreetsete vajaduste ja prioriteetide käsitlemine seoses HIV/AIDSi uurimisega;
  • Euroopa jõupingutuste koordineerimine võrgustikuna HIV/AIDSi uurimiseks Aafrikas;
  • HIV/AIDSi kliiniliste uuringute mahtude suurendamine;
  • erasektori investeeringute ja osaluse kannustamine;
  • täiendavate vahendite mobiliseerimine võitluseks HIV ja AIDSi vastu.

EDCTP, mida Euroopa Liit rahastab kuuenda raamprogrammi raames 200 miljoni euro ulatuses, ühendab jätkuvalt Euroopa ja Aafrika teadlasi, pakkudes uurimisvõimalusi arengumaades.

www.edctp.org/

Vaesusega seotud haiguste osakond (Poverty-Related Diseases Unit):
E-post: rtd-diseases@ec.europa.eu

Lisateavet saate:
Euroopa Komisjon
Teadusuuringute Peadirektoraat

e-post: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Info- ja kommunikatsiooniosakond
Faks: +32 2 295 82 20
B-1049 Brüssel

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
graafiline element