Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
HIV/AIDS
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Vakcína
grafický prvek Prevence
grafický prvek Výzkum a lé?ení
grafický prvek Více informací
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Vyhlídky do budoucna

V rámci Sedmého rámcového programu pro výzkum, který bude zahájen v roce 2007, Evropská unie rozšíří své výzkumné aktivity v oblasti HIV/AIDS. Hledání nových preventivních technologií, vakcín a mikrobicidů bude pro Evropské spole?enství i nadále klí?ovým aspektem globální strategie výzkumu.

Komise bude i dále upevňovat strategická partnerství s globálními iniciativami v oblasti HIV/AIDS, v?etně Aliance pro vývoj mikrobicidů, globální koalice pro podporu mikrobicidů k ochraně mužů i žen před nakažením HIV. Evropská komise je rovněž klí?ovým partnerem v Global HIV/AIDS Vaccine Enterprise (Globální iniciativa pro vakcínu proti HIV/AIDS), propagující výzkum vakcíny proti HIV a pobízející evropské výzkumné pracovníky ke spolupráci s jejich mezinárodními kolegy na vývoji ú?inné vakcíny proti HIV/AIDS.

Kromě toho bude Komise nadále podporovat lidi žijící s HIV/AIDS, financovat výzkum nových a lepších léků, kombinací léků a lé?ebných postupů.

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) (Partnerství evropských a rozvojových zemí v oblasti klinických testů)

EDCTP je významnou dlouhodobou iniciativou pro urychlení vývoje nových klinických zákroků v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rozvojových zemích, zejména v oblasti jižně od Sahary. Práce zahrnuje:

  • Zintenzivnění klinických testů nových a vylepšených produktů, zejména léků, vakcín a mikrobicidů;
  • Zacílení na specifické potřeby a priority rozvojových zemí se zřetelem na výzkum HIV/AIDS;
  • Vytvoření sítě evropských organizací usilujících o podporu výzkumu HIV/AIDS v Africe;
  • Posílení kapacit pro klinické testování HIV/AIDS;
  • Podpora investic a participace ze strany soukromého sektoru;
  • Mobilizace dalších fondů pro boj s HIV a AIDS.

S podporou 200 milionů € z fondů Evropské unie v rámci Šestého rámcového programu bude EDCTP pokra?ovat v propojování evropských a afrických výzkumných pracovníků, a vytvoří tak výzkumné kapacity v rozvojových zemích.

www.edctp.org

Více informací obdržíte na e-mailové adrese
Poverty-Related Diseases Unit (Jednotka pro nemoci související s chudobou)
RTD-DISEASES@ec.europa.eu

Více informací obdržíte na adrese:
Evropská komise
Generální ředitelství pro výzkum

Email: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informa?ní a komunika?ní odbor
Fax: +32 2 295 82 20
B-1049 Brusel   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvek