Banner Uuring Tähtis õiguslik teade ja keeled
   
Kontakt   |   Otsi EUROPA serverist   
HIV/AIDS
graafiline element Home
graafiline element Ülevaade
graafiline element Vaktsiin
graafiline element Vältimine
graafiline element Teadusuuringud ja raviviisid
graafiline element Lisateavet
   
image image
graafiline element Teised temaatilised projektid

 

image

Uute HIV/AIDSi medikamentoossete raviviiside otsimine

Kuigi HIV/AIDSi raviviisid on viimase 10 aasta jooksul märgatavalt paranenud, on praegused ravivõimalused siiski piiratud. Hetkel kasutatavad raviviisid ei juuri viirust välja. Nad on kulukad, komplitseeritud ega ole kõikjal kättesaadavad. Paljudel raviviisidel on kõrvaltoimeid ning need põhjustavad viiruse suhtes resistentsust.

Seoses sellega eksisteerib pidev vajadus uute ja paremate HIV-vastaste ravimite järele. Nendeks võivad olla uudsed keemilised ühendid, mis ründavad teadaolevaid või uusi sihtviirusi HIV replikatsioonitsüklis, või mis takistavad HIV replikatsiooniks vajalikke rakulisi kaastegureid.

TRIoH – sihtmärgiks HIV replikatsioon ja integratsioon

ELi rahastatud projekt TRIoH ühendab Euroopa teadlasi, kes töötavad viiruste replikatsiooni ja/või integratsiooni mõjutavate uudsete molekulidega. Konsortsium koondab akadeemilisi ja tööstuspartnereid, sealhulgas väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, keda kõiki seob keskne teadusstrateegia, mille eesmärgiks on tõkestada molekulaarne tee HI-viiruse sisenemisest ja varajasest replikatsioonist kuni HIV integratsioonini.

Projekt TRIoH järgib multidistsiplinaarset lähenemisviisi, kombineerides omavahel teaduse põhitõdesid, biotehnoloogiat ja innovatiivset keemiat. See kujutab endast uut juhtlõnga HIV replikatsiooni ja integratsiooni uurimises, mille lõppeesmärgiks on töötada välja HIV/AIDSi uued ja paremad raviviisid.

www.kuleuven.ac.be/molvirgen/projects/trioh/indextr.htm

Rühmauuringud: olemasolevate raviviiside täiustamine

Enam kui 100 Euroopa parima kliinilise uuringurühma teadlased on ühendanud oma jõud, et hinnata HI-viirusesse nakatunud laste, rasedate naiste ja teiste täiskasvanute parimaid ravivõimalusi ning vältida viiruse ülekandumist emalt lapsele.

Mitmete projektide raames katsetavad uurijad uute ja olemasolevate ravimite kombinatsioone, et HIV/AIDSi ravi optimeerida. Samuti uurivad nad võimalusi üha kasvava ohu ületamiseks, mida kannab endas resistentsuse väljakujunemine HIV-vastaste ravimite suhtes.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
graafiline element