Banner Uuring Tähtis õiguslik teade ja keeled
   
Kontakt   |   Otsi EUROPA serverist   
HIV/AIDS
graafiline element Home
graafiline element Ülevaade
graafiline element Vaktsiin
graafiline element Vältimine
graafiline element Teadusuuringud ja raviviisid
graafiline element Lisateavet
   
image image
graafiline element Teised temaatilised projektid

 

image

Uued meetmed HIV/AIDSi leviku vältimiseks

Samas kui HIV-/AIDSi-vaktsiini väljatöötamine püsib ühe lootusrikka teadussuunana, eksisteerib reaalne ja tungiv vajadus laiendada haigust ennetavate meetmete ringi. Mikrobitsiidid – ained, mis võivad vältida HIV sugulisel teel ülekandumist – kujutavad endast Euroopa Komisjoni hetkel käsilolevatest uurimisvaldkondadest üht kõige paljutõotavamat.

Sellealase teadustegevuse sihiks on töötada välja HIV-vastased mikrobitsiidid, mis on ühevõrra tõhusad nii viiruse hetero- kui homoseksuaalse leviku vältimisel. Ise paikselt manustatavad mikrobitsiidid annaksid eelkõige naistele – kellel võib olla raskusi veenda oma seksuaalpartnereid kondoomi kasutama – hea võimaluse oma saatust HIV/AIDSi suhtes ise suuremal määral kontrolli all hoida.

EMPRO – Euroopa mikrobitsiidide projekt

Selle ELi rahastatud projekti raames töötatakse välja uusi paikseid mikrobitsiide, mis tõkestavad HI-viiruse sisenemise limaskestadesse. Eesmärk on seada sisse kandidaatmikrobitsiidide magistraal elementaarsetest uuringutest esimeste inimkatseteni.

Äsjaloodud molekule uuritakse konkreetsete viirusvalkude või viirusretseptorite pärssimise seisukohalt. Tõhusust testitakse rangete põhimõtete kohaselt in vitro ning kõige paljutõotavamaid ühendeid arendatakse seejärel edasi. Erilist rõhku pannakse ühenditele, millel ilmneb sünergiline toime arendusprotsessis rohkem edasijõudnud toodete suhtes. Ühtlasi peaks projekt andma ratsionaalse aluse tulevaste mikrobitsiidide väljatöötamisele.

www.empro.org.uk/

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
graafiline element