Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
HIV/AIDS
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Vakcína
grafický prvek Prevence
grafický prvek Výzkum a lé?ení
grafický prvek Více informací
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Nová opatření k zabránění přenosu HIV/AIDS

Zatímco vývoj vakcíny na HIV/AIDS zůstává nadějnou cestou výzkumu, existuje skute?ná a akutní potřeba rozšířit škálu preventivních opatření proti této chorobě. Mikrobicidy, tedy látky, které mohou zabránit pohlavnímu přenosu HIV, představují jednu z neslibnějších oblastí výzkumu, který v sou?asné době provádí Evropská komise.

Výzkum v této oblasti se zaměřuje na vyvinutí anti-HIV mikrobicidů, které ú?inně brání heterosexuálnímu a homosexuálnímu přenosu viru. Lokálně aplikovatelné mikrobicidy by mohly pomoci zejména ženám – které mohou mít potíže při přesvěd?ování svých sexuálních partnerů k použití kondomů – aby získaly větší kontrolu nad svým vlastním osudem co se tý?e HIV/AIDS.

EMPRO – European Microbicides Project (Evropský projekt mikrobicidů)

Tento projekt financovaný EU vyvíjí nové lokální mikrobicidy, které blokují vstup HIV do slizni?ních oblastí. Cílem je usnadnit přechod testovaných miikrobicidů ze základního výzkumu do sféry testování u lidí.

U nově vyvinutých molekul se bude testovat, zda potla?ují specifické virové proteiny nebo virové receptory. Ú?innost se bude přísně testovat in vitro a nejslibnější kombinace budou potom dále vyvíjeny. Zvláštní důraz bude kladen na kombinace vykazující synergické efekty s produkty, jejichž vývojový proces již pokro?il dále. Projekt by měl také poskytnout racionální základ pro navrhování budoucích mikrobicidů.

www.empro.org.uk

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvek