Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
HIV/AIDS
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Vaccin
grafisch element Preventie
grafisch element Onderzoek en geneesmiddelen
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

De weg naar een HIV/AIDS-vaccin

Een werkzaam vaccin zou het ideale wapen zijn in het gevecht tegen HIV-infecties. Helaas bleven de vele inspanningen op verschillende plaatsen in de wereld tot nog toe zonder resultaat. De EU wil de strijd tegen AIDS een nieuwe impuls geven en financiert daarom nieuwe en vernieuwende benaderingen voor de ontwikkeling van een HIV/AIDS-vaccin.

AVIP – AIDS Vaccine Integrated Project – Aids Vaccin Geïntegreerd Project

AVIP is een gezamenlijk Europees en Afrikaans project met het oog op de ontwikkeling van een gecombineerd vaccin gebaseerd op zowel structurele als regulerende HIV-genen. Een dergelijk vaccin zou niet alleen een preventieve maar ook curatieve werking hebben door het opwekken van een immuunrespons bij zowel recente als gevorderde HIV-infecties.

Om de kans op succes te verhogen werd de voorrang gegeven aan combinaties van monovalente vaccins die reeds goedgekeurd zijn voor menselijk gebruik en waarvan de werkzaamheid reeds aangetoond werd in preklinisch onderzoek. De resulterende samenstelling zal eerst in Europa getest worden en tenslotte in de ontwikkelingslanden die het meest getroffen zijn door HIV/AIDS. Het project ondersteunt tevens opleiding, de overdracht van technologie en de samenwerking tussen de gemeenschappen van de EU en deze landen. De eerste test met menselijke vrijwilligers start in de loop van 2006.

www.avip-eu.org

MUVAPRED – Mucosal Vaccines for Poverty-Related Diseases / Slijmvliesvaccins voor armoedegerelateerde ziekten.

Meestal dringt het HIV-virus het menselijk lichaam binnen via de slijmvliezen bij seksueel contact, waarbij het plaatselijke immuunsysteem besmet wordt. Dit betekent dat het opwekken van een immuunreactie door de slijmvliezen een belangrijke eerste verdedigingsschild zou kunnen vormen om de verspreiding van de infectie te voorkomen.

Het MUVAPRED project wil slijmvliesvaccins ontwikkelen voor HIV/AIDS en tuberculose, een andere belangrijke ziekte die via het slijmvliesoppervlak doorgegeven wordt. Vaccins die via het slijmvlies toegediend kunnen worden, bieden tal van voordelen ten opzichte van geïnjecteerde vaccins.

Men hoopt via het project vaccins te ontwikkelen waarvan de veiligheid en efficiëntie bij de mens aangetoond zijn, en die zowel gebruik maken van belovende antigenen als vernieuwende hulpstoffen voor de toediening. Eind 2005 starten de eerste klinische tests bij mensen.

www.mucosalimmunity.org/muvapred

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element