Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
HIV/AIDS
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Vakcína
grafický prvek Prevence
grafický prvek Výzkum a lé?ení
grafický prvek Více informací
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Přehled

HIV/AIDS v perspektivě

Syndrom získaného selhání imunity (AIDS) je rozvinutou formou infekce způsobené virem omezené schopnosti imunity (HIV), tedy stavu, který má za následek postupnou destrukci imunitního sytému těla a nakonec smrt. K přenosu viru může dojít při sexuálním styku, transfúzi krve, sdílení injek?ních jehel a také z dítěte na matku v průběhu těhotenství, porodu nebo kojení.

HIV/AIDS se stal jednou z nejhorších pandemií v historii. Od prvních zjištěných případů AIDS v roce 1981 se nakazilo 60 milionů lidí a přes 20 milionů jich zemřelo. Ženy v plodném věku jsou nejvíce ohroženy sexuálně přenášenou nákazou HIV a každoro?ně tvoří většinu z po?tu pěti milionů nových nakažení. Virus napadá imunitní systém a nechává oběti bezbranné a napadnutelné degenerací nervů, některými typy rakoviny a nenadálými infekcemi jako jsou tuberkulóza a zápal plic.

Evropská reakce

Od po?átku epidemie Evropská unie podporuje výzkum HIV/AIDS a zdravotnických zákroků. V rámci Šestého rámcového programu pro výzkum a rozvoj (2002-2006) je výzkum HIV/AIDS pro Evropskou unii nejvyšší prioritou.

V sou?asné době financuje Komise výzkum HIV/AIDS v oblasti nových léků, mikrobicidů a vakcín prostřednictvím nových typů spolupráce v rámci Evropy a s rozvojovými zeměmi. Každý rok je na financování více než 300 akademických a průmyslových výzkumných skupin v Evropě, v?etně východních zemí a Afriky na jih od Sahary, přiděleno okolo 50 milionů €.

Život s HIV/AIDS

HIV/AIDS zůstává jednou z nejobávanějších infekcí. U lidí s HIV se až po dobu deseti let nemusí projevit žádné syndromy, ale přitom mohou stále přenášet virus na ostatní. Často jsou diskriminováni na jedné straně kvůli svému neracionálnímu strachu z infekcí a na druhé straně proto, že na nákazu se chybně nahlíží jako na důsledek promiskuity, homosexuality nebo drogové závislosti.

Protože nemoc je nevylé?itelná, lékařští experti na celém světě nabádají lidi k používání kondomů, tedy nejú?innějšího způsobu prevence nákazy a přenosu HIV.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvek