Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Aėronautiek
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Inspelen op de behoeften van de passagiers
Graphic element Veiligheid
Graphic element Leefmilieu
Graphic element Naar een eengemaakt Europees luchtruim
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Veiligheid

Vergevorderd onderzoek

Onderzoeksprojecten vormen de bouwstenen van een ruimer strategisch aëronautisch beleid, dat Europa mee een leidende positie op de wereldmarkt moet bezorgen. De volgende twee projecten illustreren hoe technologie kan bijdragen tot meer veiligheid in de luchtvaart.

WAKE VORTEX

Volgens internationale regels moeten commerciële lijntoestellen minstens zes zeemijl (meer dan elf kilometer) van elkaar vliegen. Dat heeft te maken met de potentieel gevaarlijke wervelende luchtverplaatsing die ze achter zich laten. Intens lopend Europees onderzoek naar die zogenoemde "wake vortex" streeft niet alleen een beter begrip van het fenomeen na, maar zoekt ook manieren om luchtverkeer veiliger te maken en congestie tegen te gaan.

Het voorspellen van de kenmerken van de luchtverplaatsing door vliegtuigen is uiterst complex. De door de EU gefinancierde projecten C-Wake en S-Wake bestuderen respectievelijk de beheersing van de "wake vortex" en de veiligheid van vliegtuigen nadat ze met zo'n volgstroom in contact zijn gekomen. Beide projecten groeperen inspanningen van de industrie, onderzoekscentra, luchtvaartmaatschappijen, piloten en luchtverkeersinstanties.

FIREDETEX

Nieuwe brand- en rookdetectoren en brandblussystemen voor toepassingen in de luchtvaart
De ontwikkeling van nieuwe, grote passagiersvliegtuigen met twee of zelfs drie verdiepingen vereist ook nieuwe strategieën om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. Zo zal een branddetectiesysteem van de volgende generatie zorgen voor een vroegtijdige en betrouwbare brand/rookmelding en een optimale interactie tussen de detectie- en bestrijdingsmogelijkheden. Het FIREDETEX-project buigt zich over een milieuvriendelijk waterdamp/stikstofsysteem, dat ook een apparaat omvat waarbij de brandstatus op ontoegankelijke plekken aan boord visueel wordt weergegeven.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
WAKE VORTEX: Het geraas van de motoren, wervelende lucht in het zog van het vliegtuig – boeiend beeldmateriaal, maar ook bron van ongerustheid.
WAKE VORTEX: Het geraas van de motoren, wervelende lucht in het zog van het vliegtuig – boeiend beeldmateriaal, maar ook bron van ongerustheid.