Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Aėronautiek
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Inspelen op de behoeften van de passagiers
Graphic element Veiligheid
Graphic element Leefmilieu
Graphic element Naar een eengemaakt Europees luchtruim
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Leefmilieu

Lawaai en pollutie

Luchtverkeer wordt alsmaar meer een bron van ergernis voor heel wat burgers, vooral voor mensen die in de buurt van luchthavens wonen en met lawaai en pollutie opgescheept zitten. Maatregelen om geluidsoverlast en gas-emissies terug te schroeven zijn dan ook onontbeerlijk, als de industrie zich verder uitbreidt.

SILENCE(R)

Aanzienlijk lagere blootstelling van de gemeenschap aan luchtvaartlawaai
Geen enkel ander effect van luchtverkeer wordt zo rechtstreeks ervaren als geluidsoverlast. Terwijl de hinder die erdoor wordt veroorzaakt, afhankelijk is van een hele reeks factoren, ligt een verbetering in de eerste plaats in het verminderen van het geluid aan de bron – met andere woorden in het ontwikkelen van stillere vliegtuigen.

Het valideringsprogramma SILENCE(R), het grootste ooit opgezette Europese project over geluidshinder in de luchtvaart, streeft ernaar storend vliegtuiglawaai binnen de grenzen van de luchthaven te houden. Partners van over heel Europa zullen gedurende vier jaar samenwerken om nieuwe technologieën te testen en te valideren. Bedoeling is het geluidsniveau vanaf 2008 met zes decibel te verminderen. Ook de toepasbaarheid van die methoden binnen de Europese luchtvaartindustrie wordt nagegaan.

EEFAE

Efficiënte en milieuvriendelijke vliegtuigmotoren
EEFAE is een technologieplatform dat vroeger nationaal of door de EU gefinancierde onderzoeksprogramma's bundelt binnen een ruime, toekomstgerichte, industriële strategie. Zijn doelstelling bestaat erin de efficiëntie en milieuvriendelijkheid van gasturbinemotoren voor vliegtuigen aanzienlijk te verbeteren, zodat klanten en operatoren over de hele wereld in het nieuwe millennium kunnen genieten van properder, stiller, veiliger en goedkoper luchtverkeer.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Met het snel toenemend luchttransport wil onderzoek er in de eerste plaats voor zorgen dat lawaaierige en verontreinigende vliegtuigen weldra tot het verleden behoren.
Met het snel toenemend luchttransport wil onderzoek er in de eerste plaats voor zorgen dat lawaaierige en verontreinigende vliegtuigen weldra tot het verleden behoren.