Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Aėronautiek
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Inspelen op de behoeften van de passagiers
Graphic element Veiligheid
Graphic element Leefmilieu
Graphic element Naar een eengemaakt Europees luchtruim
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Luchtverkeer en de EU

Van alle transportvormen kende de luchtvaart gedurende de voorbije decennia veruit de meest opvallende groei. Dagelijks vliegen meer dan 25.000 vliegtuigen door het Europese luchtruim en het ziet er op dit ogenblik naar uit dat dat cijfer de komende tien tot vijftien jaar nog zal verdubbelen. Hoewel er plaats genoeg lijkt te zijn, zorgt een dergelijke verkeersdrukte voor ernstige problemen, wat trouwens ook blijkt uit het stijgende aantal vertragingen en annuleringen. Eén feit is zeker – een groeiend en bloeiend Europa heeft nood aan een doeltreffend luchtverkeersysteem.

Een groeiende uitdaging

De belangrijkste rol van de Europese Commissie bestaat erin steun te verlenen aan onderzoeksinspanningen die het concurrentievermogen van de Europese industrie bevorderen en het beleid van de Unie op het vlak van onder andere transport en leefmilieu steunen. Nergens is die aanpak duidelijker dan in de aëronautiek, waar onder het Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling een hele reeks specifieke projecten werd opgezet om tegemoet te komen aan de behoeften van de Europese industrie en de Europese burgers.

Gezamenlijk aëronautisch onderzoek heeft ertoe bijgedragen dat Europa nu op dat vlak de enige ernstige concurrent is van de Verenigde Staten. Het belang van goed gecoördineerde, gezamenlijke onderzoeksinspanningen is algemeen erkend. Recent ontwikkelde een groep belangrijke personen een "Visie voor 2020" voor de Europese aëronautiek. En omdat ook een goede leidraad belangrijk is, werkt de Raad van Advies voor Aëronautisch Onderzoek in Europa (ACARE) aan een Strategische Onderzoeksagenda voor Aëronautiek in Europa.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Partnerschap, samenwerking en een leidende visie zijn essentieel om de Europese aėronautiek op zijn bestemming te krijgen.
Partnerschap, samenwerking en een leidende visie zijn essentieel om de Europese aėronautiek op zijn bestemming te krijgen.