Odporne cyber zabezpieczenia dla europejskich firm

Dzięki technologiom informacyjnym firmy zyskały nowe możliwości biznesowe, ale wraz z nimi pojawiły się nieznane wcześniej zagrożenia. Na cyberataki podatne są przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano nowe narzędzia, które zapewnią firmom, a tym samym obywatelom, lepszą ochronę. Rozwiązania te udostępniono na prostej w użyciu platformie.

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia


  Infocentre

Published: 22 February 2021  
Related theme(s) and subtheme(s)
Information societyInformation technology
SMEs
Security
Success stories in other languagesPolish
Countries involved in the project described in the article
Belgium  |  Germany  |  Greece  |  Ireland  |  Italy  |  Slovenia  |  Spain  |  United Kingdom
Add to PDF "basket"

Odporne cyber zabezpieczenia dla europejskich firm

Image

© DmitryRazinkov, #266549367, source:stock.adobe.com 2021

Pandemia COVID-19 w bezprecedensowy sposób ukazała rosnącą zależność globalnej gospodarki od technologii informacyjnych (IT). Przedsiębiorstwa, niezależnie od rozmiaru i branży, używają narzędzi IT do obsługi swojej codziennej działalności i relacji z dostawcami i klientami.

Oznacza to, że incydenty związane z cyberbezpieczeństwem mogą pociągać za sobą dotkliwe straty finansowe. Cyberataki podważają także zaufanie obywateli i przedsiębiorstw do koncepcji społeczeństwa cyfrowego.

„Internetowa kradzież tajemnic handlowych, informacji biznesowych i danych osobowych, a także zakłócanie funkcjonowania usług – każdy z tych incydentów skutkuje szkodami ekonomicznymi”, wyjaśnia Anastasios Drosou, koordynator projektu FORTIKA i starszy analityk w Centrum Badań i Technologii Hellas (CERTH) w Grecji. „Szacuje się, że cyberprzestępczość kosztuje globalną gospodarkę ponad 775 mld EUR rocznie. Cyberataki mogą także poważnie wpływać na podstawowe prawa obywateli, na przykład prawo do prywatności”.

Silne cyberzabezpieczenia

Celem projektu FORTIKA było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w walce z tym zagrożeniem. Mniejsze firmy dysponują zazwyczaj ograniczonymi zasobami, a ich pracownicy często nie posiadają wiedzy fachowej. „Wiemy, że podatność firmy na cyberataki jest odwrotnie proporcjonalna do jej wielkości”, mówi Drosou. „MŚP nie są zwykle w stanie zapewnić skutecznej ochrony swoim cyfrowym zasobom oraz danym i prywatności klientów”.

Celem konsorcjum projektowego było przygotowanie narzędzi dopasowanych do potrzeb MŚP. Na przykład na potrzeby identyfikacji zagrożeń i ograniczania ryzyka opracowano cyberzabezpieczenia oparte na algorytmach sztucznej inteligencji (SI). W ramach projektu przeprowadzono także analizę prawnych i etycznych aspektów cyberbezpieczeństwa, a jej wyniki uwzględniono w proponowanych rozwiązaniach technicznych.

„Przykładowo wykorzystujące SI narzędzie FORTIKA monitoruje sieć firmy, identyfikuje wszelkie zagrożenia i w razie potrzeby inicjuje działania zapobiegawcze”, dodaje Drosou. „Rozwiązania tego typu MŚP mogą wdrażać samodzielnie, instalując przystępne cenowo urządzenie o nazwie FORTIKA Gateway”.

Podstawową zaletą urządzenia Gateway jest fakt, że wykorzystuje ono rozwiązanie „edge acceleration” – nowatorską technologię sprzętową. Opiera się ona na przetwarzaniu brzegowym (czyli przetwarzaniu przeprowadzanym w źródle danych lub w jego pobliżu), dzięki czemu MŚP mogą korzystać z dużych mocy obliczeniowych w wydajny i niedrogi sposób.

Opracowano także komponent SIEM (ang. Security Information and Event Management), służący do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. Ten konfigurowalny, wysoce interaktywny i prosty w obsłudze interfejs graficzny daje użytkownikom przejrzysty i kompleksowy wgląd w stan zasobów, zabezpieczeń i operacji minimalizujących ryzyko. Dane te są prezentowane w czasie rzeczywistym.

Platforma handlowa

Kolejnym sukcesem związanym z projektem było utworzenie innowacyjnej platformy handlowej FORTIKA, która ma dać MŚP dostęp do nowatorskich rozwiązań opracowanych przez zespół projektu oraz firmy zewnętrzne. Ten kompleksowy sklep umożliwi przedsiębiorstwom wyszukiwanie, wybieranie i pobieranie rozwiązań zabezpieczających spełniających ich potrzeby. „Celem platformy handlowej FORTIKA jest przedstawienie małym firmom oferty zaufanych dostawców usług związanych z cyberbezpieczeństwem”, mówi Drosou.

„Jest ona czymś więcej niż tylko narzędziem do promowania cyberzabezpieczeń opracowanych przez konsorcjum projektowe. To otwarta platforma, za pomocą której można oferować wiele różnych usług związanych z cyberbezpieczeństwem, przeznaczonych dla MŚP z całego świata. Jeśli damy MŚP możliwość nabywania zaawansowanych narzędzi zabezpieczających za niewysoką cenę i bez zbędnych utrudnień, będą one mogły przeznaczyć swoje ograniczone zasoby na cele związane z podstawową działalnością i rozwojem”.

Aby wzmocnić odporność małych przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki w Europie, trzeba budować ich pewność siebie – cechę bardzo potrzebną w czasach globalnego niepokoju. Komercjalizacja rozwiązań proponowanych w ramach projektu FORTIKA – oraz uruchomienie platformy handlowej – pomoże także w tworzeniu nowych miejsc pracy w europejskiej branży cyberbezpieczeństwa i powiązanych firmach badawczych.

Informacje na temat projektu

  • Akronim projektu: FORTIKA
  • Uczestnicy: Grecja (koordynator), Belgia, Bułgaria, Niemcy, Irlandia, Włochy, Słowenia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo
  • Numer projektu: 740690
  • Koszt całkowity: EUR 4 918 812
  • Wkład UE: EUR 3 997 025
  • Czas trwania: od czerwca 2017 do maja 2020

See also

 

Convert article(s) to PDF

No article selected
loading
Print Version
Share this article
See also
Więcej informacji na temat projektu FORTIKA