Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich w Europie

Po zakończeniu zbiorów wiele budynków rolniczych nie jest wykorzystywanych do żadnych celów. Mogą jednak stać się fabrykami bioproduktów, dzięki czemu będą używane przez cały rok, przynosząc dodatkowe zyski rolnikom i sektorowi rolnemu. Aby to umożliwić, zespół unijnego projektu AGROinLOG opracował serię różnych bioproduktów, które mogłyby być wytwarzane przez gospodarstwa poza sezonem.

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia


  Infocentre

Published: 18 November 2020  
Related theme(s) and subtheme(s)
Agriculture & food
Success stories in other languagesPolish
Countries involved in the project described in the article
Belgium  |  Greece  |  Italy  |  Netherlands  |  Serbia  |  Spain  |  Sweden  |  Ukraine
Add to PDF "basket"

Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich w Europie

Image

© AGROinLOG, source: agroinlog-h2020.eu

Działalność wielu gospodarstw rolnych ma charakter sezonowy, dlatego przez znaczną część roku ich maszyny i obiekty gospodarcze nie są eksploatowane. Aby to zmienić, zespół finansowanego przez UE projektu AGROinLOG opracował nowy model działalności, dzięki któremu przemysł rolny będzie mógł w pełni wykorzystywać swój potencjał przez cały rok.

„Pozwoli to gospodarstwom zróżnicować i wydłużyć swoją działalność oraz zwiększyć swoją konkurencyjność i przychody”, mówi María Izquierdo, kierowniczka projektu w ośrodku badawczym CIRCE Foundation i koordynatorka projektu AGROinLOG. „W tym celu zbadaliśmy wykonalność przekształcenia gospodarstw rolnych w zintegrowane centra logistyki biomasy”. Zintegrowane centrum logistyki biomasy (ang. integrated biomass logistics centre, IBLC) to działalność, która może być prowadzona podczas martwego sezonu w rolnictwie i która opiera się na przetwarzaniu biomasy z wykorzystaniem dostępnych budynków gospodarczych i maszyn oraz przy pomocy pracowników zatrudnionych w gospodarstwie. „Koncepcja IBLC zakłada stworzenie nowego, niezwiązanego z żywnością łańcucha wartości, w oparciu o już istniejący łańcuch żywności, który będzie wykorzystywać biomasę, odpady lub inne produkty uboczne”, wyjaśnia Izquierdo. „Pozwoli to na wytwarzanie bioproduktów, które znajdą zastosowanie na rynku bioenergetycznym lub biorafineryjnym”.

Poszukiwanie nowych bioproduktów i biotowarów

Zespół projektu AGROinLOG przetestował swoją koncepcję IBLC z udziałem przedsiębiorstw z Grecji, Hiszpanii i Szwecji. Na przykład w Hiszpanii zastosował ją w sektorze paszowym do produkcji mieszanek granulatów z ziół i drewna. W Grecji zespół przeprowadził pierwszą w historii demonstrację wykorzystania zintegrowanych systemów zbioru i rozdrabniania w celu zmechanizowanego przycinania drzew oliwnych i zbierania owoców. Z kolei w Szwecji koncepcja IBLC znalazła zastosowanie w produkcji zaawansowanych biopaliw, takich jak bioetanol drugiej generacji i bioolej ze słomy pszenicy ozimej.

„Dzięki tym demonstracjom udało nam się zidentyfikować bioprodukty i biotowary dla sektora produkcji zbóż, paszy, zielonki i oliwek, których produkcja jest technicznie wykonalna”, zauważa Izquierdo. Wśród tych produktów są na przykład granulaty energetyczne, tworzywa termoplastyczne wzmacniane włóknami naturalnymi, biopłyty, adsorbenty węglowodoru, węgiel aktywny do zastosowań elektronicznych, ściółka dla królików, ekstrakcja fenoli, biooleje i granulaty biowęglowe. Demonstracje to nie jedyny rezultat projektu. Zespół wskazał także te europejskie regiony i sektory rolne, które mają duże szanse, by z powodzeniem wdrożyć koncepcję IBLC.

„Głównym wnioskiem z tego projektu jest to, że wykorzystanie IBLC w przemyśle rolnym nie tylko jest wykonalne, ale może także umożliwiać dywersyfikację działalności”, dodaje Izquierdo.

Nowe możliwości zatrudnienia

Naukowcy starali się przekształcić demonstracje we w pełni rozwinięte zintegrowane centra logistyki biomasy. Zadanie to wymagało optymalizacji łańcucha dostaw i kontroli jakości nowych produktów. „Modele biznesowe opracowane dla trzech projektów demonstracyjnych dowiodły, że takie centra zwiększają możliwości w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych, a nawet przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin”, podsumowuje Izquierdo. „Zatem wdrożenie koncepcji IBLC w przemyśle rolnym może być rozwiązaniem, które pozwoli zatrzymać odpływ ludności z wsi do miast oraz zachęci nowe osoby do osiedlania się na obszarach wiejskich”.

Obecnie zespół projektu pracuje nad wdrożeniem koncepcji IBLC w innych gałęziach przemysłu rolnego. Projekt AGROinLOG stał się także inspiracją dla innych europejskich projektów badawczych w zakresie produkcji bioenergii i innych bioproduktów opartej ma surowcach odnawialnych.

Detale projektów

  • Akronim projektu: AGROinLOG
  • Uczestnicy: Hiszpania (koordynator), Belgia, Grecja, Włochy, Holandia, Serbia, Szwecja, Ukraina
  • Numer projektu: 727961
  • Koszt całkowity: EUR 6 385 661
  • Wkład UE: EUR 5 935 714
  • Czas trwania: od listopada 2016 do lipca 2020

See also

 

Convert article(s) to PDF

No article selected
loading
Print Version
Share this article
See also
Więcej informacji na temat projektu AGROinLOG