Razem jesteśmy silniejsi – skoordynowane działania przeciwko pandemiom

Środowisko naukowe ma być gotowe na nowe choroby i błyskawicznie na nie reagować, finansując działania badawcze i rozwojowe. Realizacja tego założenia w praktyce wymaga jednak niezawodnego i przede wszystkim skoordynowanego wsparcia organizacji finansujących. Celem finansowanej przez UE globalnej sieci GloPID-R jest dopilnowanie, by walka z pandemiami była skuteczna, szybka i sprawiedliwa.

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia


  Infocentre

Published: 11 November 2020  
Related theme(s) and subtheme(s)
Health & life sciencesMajor diseases  |  Medical research  |  Public health
Information societyMultimedia
Special CollectionsCoronavirus
Success stories in other languagesPolish
Countries involved in the project described in the article
France  |  United Kingdom
Add to PDF "basket"

Razem jesteśmy silniejsi – skoordynowane działania przeciwko pandemiom

Image

© chokniti #335334941, source: stock.adobe.com

Praca naukowców na całym świecie skupia się między innymi na walce z epidemiami chorób zakaźnych – najbardziej aktualnym przykładem tego rodzaju działania jest opracowywanie szczepionki przeciwko COVID-19. W przypadku takich badań czas odgrywa jednak kluczową rolę – wyłącznie doskonale skoordynowane prace realizowane na skalę globalną dzięki zapewnieniu sprawnego finansowania w oparciu o spójne strategie mogą zapewnić szybkie osiągnięcie sukcesu. Od 2014 roku odpowiedzialność za koordynację tego rodzaju działań spoczywa na barkach międzynarodowej sieci GloPID-R, w której skład wchodzą najważniejsze podmioty finansujące badania naukowe.

Głównym zadaniem sieci GloPID-R jest koordynacja organizacji finansujących z całego świata, by w ten sposób zwiększać gotowość badawczą, a jednocześnie zapewnić możliwość skutecznego i szybkiego reagowania na choroby zakaźne wywołujące epidemie oraz pandemie. W przypadku dostrzeżenia luk w badaniach sieć koordynuje i organizuje błyskawiczną i skuteczną reakcję prowadzącą do przeprowadzenia stosownych badań. Dotychczasowe wysiłki badawcze na świecie pozostawały w dużym stopniu autonomiczne – dlatego celem i założeniem sieci GloPID-R było zapewnienie globalnej koordynacji działań naukowców. Jej członkowie chcą dołożyć wszelkich starań, by zapewnić wydawanie wszystkich środków w możliwie najlepszy sposób, zapobiec nakładaniu się i dublowaniu prac, a także zagwarantować możliwie najszybszą i najskuteczniejszą reakcję na nowe wyzwania.

Od czasu swojego powstania sieć GloPID-R stanowi jedną z głównych organizacji walczących z wybuchami różnych epidemii, od wirusów Chikungunya i Zika w Ameryce Łacińskiej do wirusa ebola w Demokratycznej Republice Konga, natomiast obecnie odgrywa kluczową rolę w walce z COVID-19.

„Nowe patogeny pojawiają się coraz częściej i są coraz groźniejsze”, twierdzi Richard Vaux, kierownik projektu GloPID-R i koordynator GloPID-R-Sec – sekretariatu sieci zapewniającego wsparcie całej organizacji. „W latach 2016–2019 byliśmy świadkami wybuchów epidemii wirusa Zika, żółtej febry, dżumy, eboli oraz gorączki Lassa, dotykających głównie półkuli południowej. Pandemia COVID-19, która ogarnęła cały świat, stanowi koronny przykład tego, że inwestowanie w zapewnianie gotowości badawczej jest obecnie koniecznością”.

Skoordynowana reakcja świata

Natychmiast po otrzymaniu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pierwszych informacji o podejrzanych przypadkach zapalenia płuc w chińskim mieście Wuhan członkowie sieci GloPID-R oraz inni najważniejsi gracze rozpoczęli określanie priorytetów badawczych mających na celu walkę z chorobą. Prace rozpoczęły się od opracowania listy trwających projektów badawczych, których wyniki i rezultaty mogłyby przyczynić się do lepszego zrozumienia tej nowej choroby zakaźnej. Następnie zespół skupił się na określeniu potrzeb badawczych, które stanowiły podstawę do opracowania nowych wniosków o dodatkowe finansowanie.

„Już od pierwszych dni stycznia 2020 roku prowadzimy działania w ścisłej współpracy z WHO. Poza koordynacją członków sieci oraz możliwości szybkiego uzyskania finansowania, w połowie lutego zorganizowaliśmy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia forum „Globalne badania i innowacje dotyczące nowego koronawirusa” w siedzibie WHO w Genewie. Forum przyczyniło się do opracowania skoordynowanego globalnego planu badań dotyczących COVID-19, określającego priorytety we wszystkich obszarach tematycznych”, wyjaśnia Vaux.

W kwietniu sieć GloPID-R oraz brytyjska organizacja UK Collaborative on Development Research (UKCDR) połączyły siły, tworząc rozwiązanie do publikowania bieżących informacji na temat wszystkich projektów badawczych związanych z COVID-19. Dzięki niemu naukowcy i podmioty finansujące badania mogą lepiej dostrzegać luki oraz możliwości, a także zdobywać informacje na temat potencjalnych potrzeb w zakresie inwestycji i koordynacji.

Okres unijnego finansowania dla sekretariatu GloPID-R został niedawno przedłużony do 2022 roku – dzięki temu do tego czasu sekretariat będzie nadal łączył członków sieci GloPID-R ze stosownymi organizacjami badawczymi. Jednostka zamierza opracować również strategie lepszej koordynacji finansowania badań nad przyszłymi epidemiami, a także zwiększania świadomości społecznej w zakresie gotowości badawczej i odpowiednich reakcji na nowe wyzwania.

Od chwili rozpoczęcia projektu GloPID-R-Sec w 2015 roku sieć znacząco się rozwinęła i obecnie skupia 29 członków i dwóch obserwatorów, którzy wspólnie opracowali procedury dotyczące reagowania oraz oceny braków związanych z dotychczasowymi pracami badawczymi. W 2019 roku powstała również nowa strategia zwiększania zaangażowania w ramach sieci.

Jako jedyna organizacja tego rodzaju na świecie sieć GloPID-R stanowi idealny przykład prezentujący możliwą przyszłość finansowania badań. Prace realizowane przez jej członków koncentrują się na dopilnowaniu, by walka z istniejącymi i nowymi pandemiami była skuteczna, szybka i sprawiedliwa.

Detale projektów

 • Akronim projektu: GloPID-R-Sec
 • Uczestnicy: Francja (koordynator), Zjednoczone Królestwo
 • Numer projektu: 643434
 • Koszt całkowity: EUR 2 896 399
 • Wkład UE: EUR 2 896 399
 • Czas trwania: od stycznia 2015 do grudnia 2019

 • Akronim projektu: GloPID-R SEC 2
 • Uczestnicy: Francja (koordynator), Zjednoczone Królestwo
 • Numer projektu: 874667
 • Koszt całkowity: EUR 1 484 980
 • Wkład UE: EUR 1 296 761
 • Czas trwania: od stycznia 2020 do grudnia 2022

See also

 

Convert article(s) to PDF

No article selected
loading
Print Version
Share this article
See also
Więcej informacji na temat projektu GloPID-R-Sec
Więcej informacji na temat projektu GloPID-R SEC 2