Opierając się na doświadczeniach

Na charakterystykę energetyczną budynku wpływa wiele czynników, których symulacja może nie uwzględnić. W finansowanym przez UE projekcie zebrano doświadczenia zainteresowanych stron z branży budowlanej i energetycznej w zakresie stosowanych rozwiązań i stworzono platformę enbuibench, na której użytkownicy mogą porównać zużycie energii w budynkach o podobnej charakterystyce.

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia


  Infocentre

Published: 12 August 2020  
Related theme(s) and subtheme(s)
EnergyRational energy use
EnvironmentClimate & global change
Green deal
Industrial researchBuilding & construction  |  Materials & products
Success stories in other languagesPolish
Countries involved in the project described in the article
Belgium  |  Ireland  |  Italy
Add to PDF "basket"

Opierając się na doświadczeniach

Image

© malp #225693032, source:stock.adobe.com 2020

Europa jest znana ze swojej architektury – zabytkowych domów i pięknych budynków. Okazuje się jednak, że są one w większości nieefektywne. Budynki w Europie pochłaniają 40 % całej energii zużywanej na całym kontynencie i odpowiadają za 36 % całkowitej emisji CO2.

„Poprawa wydajności energetycznej tych budynków stanowi klucz do poprawy naszego śladu węglowego i realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r.”, mówi Roberto Lollini, lider grupy ds. energooszczędnych budynków w Eurac Research i koordynator projektu ExcEED. „Ale to wymaga od nas nie tylko lepszego zrozumienia istniejących zasobów budowlanych, ale także wykorzystania tej wiedzy do poprawy ich jakości i wydajności poprzez specjalne, dostosowane do potrzeb działania”.

Dzięki bezproblemowej integracji danych dotyczących cech budynku i związanych z nimi wyników w zakresie energii z danymi z platformy enbuibench finansowany ze środków UE projekt ExcEED zwiększa świadomość tego, jak różne rodzaje budynków funkcjonują w praktyce. „Dzięki platformie enbuibench przekształcamy dane w informacje i wiedzę, które mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowego i komfortowego środowiska”, dodaje Lollini.

Dane wejściowe oparte na doświadczeniu

Kiedy architekt, inżynier lub wykonawca chce poprawić wydajność budynku, zazwyczaj opiera swój projekt na symulacjach. Chociaż takie symulacje mogą dać dobre wyobrażenie o tym, jak będzie sprawował się budynek, to jednak stanowią jedynie wskazówki.

„Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na rzeczywistą wydajność, których symulacja po prostu nie może uwzględnić”, wyjaśnia Lollini. „Oparty na doświadczeniu wkład innych zainteresowanych stron z branży budowlanej i energetycznej, obejmujący informacje na temat rozwiązań, które się sprawdziły i nie sprawdziły, byłby nieoceniony”.

Dzięki platformie enbuibench Europa dysponuje obecnie ramami przechowywania i przetwarzania danych ilościowych oraz jakościowych. Ta unikalna platforma umożliwia użytkownikom, w tym przedsiębiorstwom usług energetycznych (ang. energy service companies, ESCO), zarządcom energii i projektantom, analizę i porównanie zużycia energii w ich budynkach z innymi budynkami o podobnych cechach.

„Zebranie użytecznych danych projektowych i operacyjnych dla reprezentatywnej grupy nowych i odnowionych budynków w całej Europie daje sektorowi budowlanemu cenny wgląd w zakładaną i rzeczywistą charakterystykę energetyczną”, mówi Lollini. „Łatwo też będzie określić, co należałoby zmienić, a to doprowadzi nie tylko do poprawy praktyk projektowych, ale także do stworzenia lepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska”.

Postępy techniczne

Platforma enbuibench umożliwia użytkownikom m.in. wizualizację danych dotyczących energii i komfortu w budynku, zrozumienie trendów w zakresie charakterystyki energetycznej oraz porównanie wydajności budynku przy użyciu 27 dobrze zdefiniowanych istotnych wskaźników wydajności. W praktyce oznacza to, że zarządca energii może wykorzystać platformę do sporządzenia sprawozdania na temat charakterystyki energetycznej budynku.

„Dzięki ExcEED zautomatyzowaliśmy opracowywanie sprawozdań energetycznych, które pomagają zarządcom ograniczać użycie nieefektywnych technologii”, mówi Lollini. „Platforma dostarcza im również cennych informacji ze zbioru danych dotyczącego budynków o podobnych cechach, które mogą wykorzystać do poprawy wydajności energetycznej”.

Platforma enbuibench, która jest ogólnodostępna i stale aktualizowana o nowe dane, oferuje podobne korzyści ESCO i konsultantom ds. energii. Jedynym warunkiem korzystania z niej jest przesłanie danych dotyczących swoich budynków.

„To oczywiste, że ta platforma może przyczynić się do rozwoju najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie energooszczędnych budynków”, dodaje uczony. „Dlatego nadal staramy się promować jej wykorzystanie i rozwój”.

Angielska wersja filmu

Detale projektu

  • Akronim projektu: ExcEED
  • Uczestnicy: Włochy (koordynator), Belgia, Irlandia
  • Numer projektu: 723858
  • Koszt cał;kowity: EUR  749 633
  • Wkł;ad UE: EUR  749 633
  • Czas trwania: od września 2016 do września 2019

See also

 

Convert article(s) to PDF

No article selected
loading
Print Version
Share this article
See also
Więcej informacji na temat projektu ExcEED