Rośliny w środowisku miejskim, czyli zielona infrastruktura dzięki robotyce

Zatłoczone miasta nie kojarzą się z ostoją dzikiej przyrody. Jednak zespół finansowanego przez UE projektu postanowił sięgnąć po rozwiązania z zakresu robotyki, żeby pomóc roślinom osiągać nienaturalne kształty, rozmiary i formy, które pozwolą im idealnie przystosować się do życia w środowisku miejskim. Może to oznaczać, że już wkrótce będziemy mogli zmieniać nasze miasta dzięki zielonej infrastrukturze wykorzystywanej do różnych celów: od produkcji żywności po kontrolowanie klimatu.

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia

Countries
Countries
  Algeria
  Argentina
  Australia
  Austria
  Bangladesh
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bolivia
  Bosnia and Herzegovina
  Brazil
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Cameroon
  Canada
  Cape Verde
  Chile
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Croatia
  Cyprus
  Czechia
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  Ethiopia
  Faroe Islands
  Finland
  France
  French Polynesia
  Georgia


  Infocentre

Published: 13 July 2020  
Related theme(s) and subtheme(s)
Artificial intelligence
EnvironmentBiodiversity  |  Clean technology and recycling  |  Climate & global change  |  Health & environment  |  Sustainable development  |  Urban living
European Innovation Council (EIC) pilotEIC Pathfinder Pilot
Success stories in other languagesPolish
Countries involved in the project described in the article
Austria  |  Denmark  |  Germany  |  Poland
Add to PDF "basket"

Rośliny w środowisku miejskim, czyli zielona infrastruktura dzięki robotyce

Image

© willyam #297885268, source:stock.adobe.com 2020

Chyba nikt nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że nadchodzi era robotów. Roboty i systemy robotyczne już teraz wpływają na zmianę sposobu, w jaki pracujemy czy prowadzimy pojazdy. Naukowcy pracują nawet nad stworzeniem pszczół-robotów do zapylania upraw. A gdyby tak uprawiać robotyczne rośliny? Czy nie brzmi to jak scenariusz najnowszego filmu science fiction?

A jednak jest to rzeczywistość i cel finansowanego przez UE projektu flora robotica.

„Ponad połowa ludności świata mieszka obecnie w miastach, co oznacza, że społeczeństwo szybko traci kontakt z przyrodą”, mówi Heiko Hamann, profesor robotyki usługowej z Uniwersytetu w Lubece. „Ale nawet w »nienaturalnych« środowiskach miejskich rośliny mogłyby być wykorzystywane do różnych celów: od produkcji żywności po kontrolowanie klimatu”.

Na przykład rośliny rosnące wzdłuż ścian wewnętrznych mogłyby pomóc w kontrolowaniu temperatury w budynku. Podobnie, gdyby rośliny mogły rosnąć na małych przestrzeniach – a nawet w miejscach bez odpowiedniej ilości światła – otworzyłoby to przed miastami szereg możliwości w zakresie rozwoju rolnictwa miejskiego. „Niestety »naturalne« rośliny nie są zaprogramowane do tego, by dobrze radzić sobie w takich środowiskach miejskich”, tłumaczy Hamann. „To dlatego postanowiliśmy wykorzystać potencjał robotyki”.

Połączenie technologii z naturą

Łącząc technologię z naturą, zespół projektu flora robotica buduje hybrydowy ekosystem opierający się na rozwiązaniach z zakresu robotyki, które pomagają roślinom osiągać nienaturalne kształty, rozmiary i formy, pozwalające im idealnie przystosować się do życia w środowisku miejskim. Jak twierdzi Hamann, zespół z powodzeniem zidentyfikował, zaprojektował i przetestował kilka metod uprawy roślin na różną skalę i o różnym stopniu precyzji. Co więcej, naukowcom udało się znaleźć jedną roślinę, która jest w stanie pokryć całą ścianę.

Dzięki zastosowaniu czujników i innych inteligentnych technologii do monitorowania roślin naukowcy uczą się także nowych rzeczy na temat zdolności roślin do życia w pomieszczeniach zamkniętych. „Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pomagają nam przewidywać, w jaki sposób roślina będzie się zachowywać w określonym środowisku i na tej podstawie sterować jej ruchami i kierunkiem wzrostu”, wyjaśnia Hamann.

Ta technologia została już skomercjalizowana przez firmę Cybertronica, jednego z partnerów przemysłowych projektu. Specjalna aplikacja pozwala użytkownikom monitorować stan rośliny i wprowadzać niezbędne zmiany, by stymulować proces fotosyntezy. Hamann zauważa, że w przyszłości ta sama technologia mogłaby zostać wykorzystana do sterowania ruchem liści roślin. „Moglibyśmy sterować położeniem liści na ścianie zieleni, żeby regulować dostęp światła do pomieszczenia – podobnie jak przy pomocy żaluzji”, dodaje.

Zielona przyszłość

Hamann uważa, że przyszłość jest zielona, a technologie i metody opracowane w ramach projektu flora robotica stanowią ważny krok w kierunku zbudowania tej przyszłości. „Dzięki metodom opracowanym w ramach naszego projektu architekci i planiści przestrzenni będą mogli bez obaw uwzględniać konstrukcje z żywych roślin w swoich projektach”, mówi. „Korzyści odniosą także obywatele, ponieważ roboty będą automatycznie podlewać rośliny i zapewniać im wystarczającą ilość światła”.

Choć projekt dobiegł już końca, prace nadal trwają. Zespół projektu flora robotica cały czas pracuje nie tylko nad rozwojem swoich technologii, ale także nad zaprezentowaniem ich „w akcji”. W tym celu naukowcy budują ogromną ścianę, na której będą rosnąć rośliny uprawiane przy użyciu systemu opracowanego w ramach projektu i którą będzie można prezentować na targach architektonicznych i innych wydarzeniach.

Detale projektu

  • Akronim projektu: FLORA ROBOTICA
  • Uczestnicy: Niemcy (koordynator), Austria, Dania, Polska
  • Numer projektu: 640959
  • Koszt cał;kowity: EUR  3 641 782
  • Wkł;ad UE: EUR  3 641 781
  • Czas trwania: od kwietnia 2015 do marca 2019

See also

 

Convert article(s) to PDF

No article selected
loading
Print Version
Share this article
See also
Więcej informacji na temat projektu FLORA ROBOTICA