Alle sleutelwoorden

The number of documents that contain the keyword r&d is: 74

UW OPMERKINGEN
var ref = ''; var ref = document.referrer; item1 = ' '; document.write(item1); Uw naam a.u.b.? Uw E-mail adres? Uw opmerkingen : 17.01.2001

Europese Commissie - Onderzoek
Europese Commissie - Onderzoek: Welkom op de website Onderzoek van de Europese Commissie

Naar een Europese onderzoekruimte - Voorwoord
Naar een Europese onderzoekruimte VOORWOORD Op 18 januari 2000 keurde de Europese Commissie de mededeling "Naar een Europese onderzoekruimte" goed, die bedoeld is als bijdrage tot het scheppen van betere algemene kadervoorwaarden voor het...

Wat doet Europa? Steeds warmer
Steeds warmer Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Het broeikaseffect is in feite een natuurlijk en nuttig fenomeen. De atmosfeer bevat waterdamp, kooldioxide, stikstofoxide en methaan. Deze gassen vormen een transparante laag die...

Wat doet Europa? De gevaren van verandering
De gevaren van verandering Terug Inhoudsopgave Verder De feiten De voorspellingen over de opwarming van de aarde lopen uiteen. In het gunstigste geval, namelijk als we de uitstoot kunnen beperken en de natuurlijke afvoercapaciteit van de...

Wat doet Europa? Onze wereld vergiftigd
Onze wereld vergiftigd Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Met de groei van de wereldbevolking is ook de afvalproductie toegenomen. Menselijke en andere afvalproducten verontreinigen de zee in de buurt van toeristenstranden en verstoren...

Wat doet Europa? Schoner en verstandiger
Schoner en verstandiger Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Er is goede vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de productie van verontreinigingen. Als de technologie verder voortschrijdt, zullen wij echter een aantal van onze...

Wat doet Europa? Specifieke vooruitgang
Specifieke vooruitgang Terug Inhoudsopgave Het is duidelijk dat Europa zich inzet voor een leefbare aarde. Op milieugebied heeft de Europese Commissie sinds het begin van de jaren '70 baanbrekende onderzoekprojecten gefinancierd. Deze...

Wat doet Europa? Index
Inleiding | Steeds warmer | De gevaren van verandering | Onze wereld vergiftigd | Schoner en verstandiger | Specifieke vooruitgang

Wat doet Europa? Het onderzoek aan de frontlijn
Het onderzoek aan de frontlijn Inhoudsopgave Verder D oor de eeuwen heen is de mens steeds afhankelijk geweest van zijn omgeving. Onze voorvaderen hadden alleen te kampen met seizoensgebonden weersveranderingen, natuurrampen en...

Wat doet Europa? Aardbevingen
Aardbevingen Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Aardbevingen maken van alle de natuurrampen verreweg de meeste slachtoffers. Sinds 1976 zijn er 340.000 mensen bij omgekomen en gemiddeld zijn er sinds het begin van de eeuw bij...

Wat doet Europa? Bosbranden
Bosbranden Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Elk jaar breken er in Europa zo'n 45.000 bosbranden uit. Tussen 1989 en 1993 is alleen al in het Europese Middellandse-Zeegebied 2,6 miljoen hectare bos door brand vernietigd. Dit komt erop...

Wat doet Europa?
Inleiding | Stormen en overstromingen | Aardbevingen | Vulkaanuitbarstingen | Bosbranden | Wilt u meer informatie?

Wat doet Europa? Wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie? Terug Inhoudsopgave Europese Commissie - Onderzoek Wetenschappen, onderzoek en ontwikkeling Afdeling Communicatie Wetstraat 200 1049 Brussel België Fax: +32.2.2958220 E-mail: Research DG contacts Projekten van...

Wat doet Europa?
Het onderzoek aan de frontlijn Inhoudsopgave Verder W ater, zuurstof, licht, leven......... de aarde geeft ons alles. Soms wordt het evenwicht dat onze planeet bewoonbaar maakt echter abrupt verbroken, met alle catastrofale gevolgen van...

Wat doet Europa? Stormen en overstromingen
Stormen en overstromingen Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Sinds mensenheugenis worden we bij tijd en wijle opgeschrikt door hevige windstoten en stortbuien. Europa blijft weliswaar gespaard voor de verwoestende wervelstormen die in...

Wat doet Europa? Vulkaanuitbarstingen
Vulkaanuitbarstingen Terug Inhoudsopgave Verder De feiten In 1991 ontwaakt na vier eeuwen slaap de Pinatubo op de Filippijnen. Dit betekent de hevigste vulkaanuitbarsting van de twintigste eeuw: bijna duizend doden, een miljoen ontheemden...

Wat doet Europa? 1. Met kwaliteitsproducten nieuwe markten veroveren
1. Met kwaliteitsproducten nieuwe markten veroveren Terug Inhoudsopgave Verder Het valt niet te ontkennen dat Europa op fraaie technologische prestaties kan bogen: op het gebied van het vervoer, de ruimtevaart, de chemische en...

Wat doet Europa? 2. Er moet een innovatiecultuur komen
2. Er moet een innovatiecultuur komen Terug Inhoudsopgave Verder In andere gevallen beschikken de Europeanen over sterk innoverende technieken of producten, maar ondervinden zij grote problemen om de onderzoeksresultaten in klinkende munt...

Wat doet Europa? 3. Traditionele sectoren: mikken op kwaliteit
3. Traditionele sectoren: mikken op kwaliteit Terug Inhoudsopgave Verder Zich inzetten voor de werkgelegenheid vereist ook dat traditionele industrieën als de textiel-, de metaal- en de staalnijverheid worden versterkt en...

Wat doet Europa? 4. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren
4. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren Terug Inhoudsopgave Verder Technologische ontwikkeling is evenwel geen doel op zich. Men kan immers niet spreken over "technische of wetenschappelijke vooruitgang"...

Wat doet Europa? 5. Gelijke kansen voor iedereen
5. Gelijke kansen voor iedereen Terug Inhoudsopgave Verder Zoals we gezien hebben bestaat de inzet van onderzoek en technologische ontwikkeling met name hierin dat ervoor geijverd wordt dat de onvermijdelijke vernietiging van...

Wat doet Europa? Op alle fronten
Op alle fronten Terug Inhoudsopgave De slag om de werkgelegenheid is begonnen. Om hem te winnen dient Europa de achterstand weg te werken die ze op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling heeft opgelopen. Er dienen...

Wat doet Europa? Focus op werkgelegenheid
Inleiding | Kwaliteitsproducten | Innovatiecultuur | Mikken op kwaliteit | Nieuwe mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren | Gelijke kansen | Meer informatie

Wat doet Europa? De allerhoogste prioriteit
De allerhoogste prioriteit Inhoudsopgave Verder E uropa telt 18 miljoen werklozen, waarvan een kwart jonger is dan 25 jaar en vrijwel de helft al meer dan een jaar zonder werk zit. Dat een zo omvangrijk deel van de bevolking in de marge...

Wat doet Europa? Mens en machine
Mens en machine Terug Inhoudsopgave Verder Benzinestations waar de klant zichzelf bedient. Grote warenhuizen waar de consument zelf zijn levensmiddelen afweegt en verpakt. Thuisbankieren per computer, zonder dat men nog naar zijn bank...

Wat doet Europa? Hier kan Europa zijn slag slaan...
Hier kan Europa zijn slag slaan... Terug Inhoudsopgave Verder Om de strijd tegen de werkloosheid te winnen, rest Europa niets anders dan haar handicaps te overwinnen. Daartoe dient het niveau van de investeringen in onderzoek en...

Wat doet Europa? Duurzame energie: de uitdaging
Duurzame energie: de uitdaging Terug Inhoudsopgave Verder De feiten De ontwikkeling van duurzame energie is begonnen toen wij ons door de oliecrises in de jaren 70 bewust zijn geworden van het feit dat de fossiele brandstoffen ooit op zou...

Wat doet Europa? Hindernissen die moeten worden opgeruimd
Hindernissen die moeten worden opgeruimd Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Om te zorgen dat duurzame energie het haalt, moet de alom tegenwoordige benadering van onze "energievretende" maatschappij op basis van "alleen...

Wat doet Europa? Water, wind, zon en aarde
Water, wind, zon en aarde Terug Inhoudsopgave Verder Feiten en acties Waterkracht uit rivieren is met 13% van de elektriciteitsopwekking in de Unie de koploper van de "duurzame" energiebronnen die momenteel in Europa worden...

Wat doet Europa? Biomassa of energie uit planten
Biomassa of energie uit planten Terug Inhoudsopgave Verder Feiten en acties Biomassa is een enorm energiereservoir dat verschillende van planten afkomstige grondstoffen omvat: bosbouwproducten, specifieke gewassen en gerecycleerd afval...

Wat doet Europa? Waterstof: energie van de toekomst
Waterstof: energie van de toekomst Terug Inhoudsopgave Verder Feiten en acties Wordt waterstof de duurzame en onuitputtelijke brandstof van de toekomst? De wetenschap volgt twee sporen. Een heel geavanceerd instrument, dat nog in...

Wat doet Europa? Concrete vorderingen
Concrete vorderingen Terug Inhoudsopgave E nergiebeheersing is de hele geschiedenis lang nauw verbonden geweest met het lot van de mens en wordt nu met een drieledige uitdaging geconfronteerd: de eis dat we moeten voorzien in de behoeften...

Wat doet Europa? Index
Inleiding | Duurzame energie: de uitdaging | Hindernissen die moeten worden opgeruimd | Water, wind, zon en aarde | Biomassa of energie uit planten | Waterstof: energie van de toekomst | Concrete vorderingen

Wat doet Europa? Het onderzoek aan de frontlijn
Het onderzoek aan de frontlijn Inhoudsopgave Verder H et is een eenvoudig verhaal. Over twintig jaar zal de vraag naar energie wereldwijd zijn verdubbeld om met name te voorzien in de dringende behoeften van ontwikkelingslanden. Als we...

Wat doet Europa? Suikerziekte en hart- en vaatziekten
Suikerziekte en hart- en vaatziekten Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Suikerziekte en hart- en vaatziekten behoren wereldwijd tot de meest voorkomende chronische ziekten. Meer dan 10 miljoen mensen in Europa hebben suikerziekte. Veel...

Wat doet Europa? Kanker
Kanker Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Wanneer iemand je vertelt dat je kanker hebt, is dat een schokkende en beangstigende ervaring, maar in veel gevallen houdt dit niet meer, zoals 20 jaar geleden, automatisch een doodvonnis in....

Wat doet Europa? Besmettelijke ziekten
Besmettelijke ziekten Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Aids en tuberculose behoren tot de ernstigste besmettelijke ziekten die de wereld kent. Er zijn nu meer dan 30 miljoen mensen met HIV/aids. In veel Europese landen is het aantal...

Wat doet Europa? Heel jong en heel oud
Heel jong en heel oud Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Het is terecht dat er veel onderzoek wordt gedaan naar veel voorkomende ziekten waar miljoenen mensen aan lijden, maar minder frequente ziekten waar bijzonder kwetsbare mensen in...

Wat doet Europa? Concrete vorderingen
Concrete vorderingen Terug Inhoudsopgave Europa is pluralistisch. De Europeanen wonen in uiteenlopende leef- en klimaatomstandigheden, hebben hun eigen sociaal-culturele gewoontes - vooral wanneer het om voeding gaat - en vormen een...

Wat doet Europa? Een betere gezondheid voor iedereen
Inleiding | Suikerziekte | Kanker | Besmettelijke ziekten | Heel jong en heel oud | Meer weten?

Wat doet Europa? Het onderzoek aan de frontlijn
Het onderzoek aan de frontlijn Inhoudsopgave Verder D e meeste baby's die nu in Europa geboren worden, zullen wellicht ook hun tachtigste verjaardag vieren. Onderzoek, geneeskunde en gezondheidszorg staan hier op een peil dat in de wereld...

Wat doet Europa? De natuur en het weer
De natuur en het weer Terug Inhoudsopgave Verder De feiten De stormen die in december 1999 over Frankrijk, Duitsland en Zwitserland woedden, hebben grote schade aangericht aan honderden monumenten. Enkele maanden eerder werden de...

Wat doet Europa? Vergissen is menselijk
Vergissen is menselijk Terug Inhoudsopgave Verder De feiten De mens zorgt niet goed voor zichzelf, noch voor zijn erfgoed. In de steden, waar 80% van de Europeanen wonen, is luchtverontreiniging de grote boosdoener: stenen worden zwart en...

Wat doet Europa? Materialen onder de loep
Materialen onder de loep Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Voor specifieke beschadigingen zijn specifieke oplossingen nodig. Metalen, natuursteen en marmer, baksteen en mortel, hout en pigmenten worden niet op dezelfde wijze aangetast....

Wat doet Europa? Erfgoed verloren zonder beheer
Erfgoed verloren zonder beheer Terug Inhoudsopgave Verder De acties Alle in deze brochure voorgestelde projecten (conserveringsmethoden, innoverend restauratiegereedschap, inrichting van de ruimte, behandeling van materialen, enzovoort)...

Wat doet Europa? Concrete vorderingen
Concrete vorderingen Terug Inhoudsopgave Ons collectieve geheugen is - symbolisch maar ook zichtbaar - opgeslagen in de hoogstaande of bescheiden getuigenissen van de beschavingen die Europa hebben gemaakt tot wat het is. Door dit...

Wat doet Europa? Index
. Inleiding | De natuur en het weer | Vergissen is menselijk | Materialen onder de loep | Onderzoek en beheer

Wat doet Europa? Het onderzoek aan de frontlijn
Het onderzoek aan de frontlijn Inhoudsopgave Verder I n onze herinnering moeten wij niet alleen bewaren wie ons zijn voorgegaan, maar ook wat zij ons hebben nagelaten. Deze plicht heeft betrekking op de langzaam opgebouwde sporen van...

Wat doet Europa? Veiligheid als doelstelling
Veiligheid als doelstelling Terug Inhoudsopgave Verder De feiten De auto is veruit het gevaarlijkste vervoermiddel. Terwijl het treinverkeer elk jaar het leven kost aan minder dan 1000 mensen, vallen er jaarlijks (cijfers van 1996) 42.000...

Wat doet Europa? Minder files
Minder files Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Als we onze manier van verplaatsen niet grondig veranderen, zullen de files ons in de loop van het volgend decennium verstikken. Laten we de feiten eens op een rijtje zetten. Tussen 1980...

Wat doet Europa? Schoner rijden
Schoner rijden Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Zure regen vernietigt de bossen. Smog verstikt onze steden. Het broeikaseffect wordt sterker en bedreigt onze planeet met een opwarming die catastrofale gevolgen zal hebben. De...

Wat doet Europa? Met kennis van zaken
Met kennis van zaken Terug Inhoudsopgave Verder De feiten In Griekenland vallen elk jaar 690 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners, tegenover 120 in Zweden. Deze cijfers verschillen sterk van land tot land, met name door het gedrag van de...

Wat doet Europa? Het Europese antwoord
Het Europese antwoord Terug Inhoudsopgave Zorgen voor veilige wegen en veilige auto's. Rijden zonder te vervuilen. Het verkeer ontlasten door andere, meer ecologische of collectieve vervoerswijzen aan te moedigen. De problemen zijn zo...

Wat doet Europa? Index
Inleiding | Veiligheid als doelstelling | Minder files | Schoner rijden | Met kennis van zaken | Het Europese antwoord

Wat doet Europa? Het onderzoek aan de frontlijn
Het onderzoek aan de frontlijn Terug Inhoudsopgave Verder " M ijn auto, mijn vrijheid..." zegt men dikwijls. Het lijdt geen twijfel dat de auto een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Zo kan iedereen dankzij de auto...

Wat doet Europa? Wereldwijd dreigt er een tekort te ontstaan
Wereldwijd dreigt er een tekort te ontstaan Terug Inhoudsopgave Verder De feiten De wereldbevolking is in de loop van deze eeuw met een factor drie gegroeid. Het gebruik van drinkwater groeide wereldwijd daarentegen met een factor zeven....

Wat doet Europa? Stop de vervuiling
Stop de vervuiling Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Vervuiling door industrie, landbouw en huishoudens blijven de kwaliteit van het water in Europa verder aantasten. Hierdoor worden de ecosystemen ernstig verstoord en wordt de...

Wat doet Europa? Stop de verspilling
Stop de verspilling Terug Inhoudsopgave Verder De feiten Het waterverbruik in Madrid is tussen 1992 en 1994 met 25% verminderd. Zo wordt er dankzij een intelligent gebruik 100 miljoen m 3 water per jaar uitgespaard. Dit resultaat kan...

Wat doet Europa? De Europese knowhow, een troef voor de hele wereld
De Europese knowhow, een troef voor de hele wereld Terug Inhoudsopgave Verder De feiten De uitgaven op het gebied van uitrusting en diensten in verband met de watersector zijn tussen 1990 en 1995 op wereldvlak van 12 tot 20 miljard ecu...

Wat doet Europa? Concrete vooruitgang
Concrete vooruitgang Terug Inhoudsopgave W ater, een kostbaar goed, wordt vervuild, verspild, veel gevraagd en wereldwijd overgeëxploiteerd... Indien de internationale gemeenschap geen serieuze en dringende maatregelen neemt om deze...

Wat doet Europa? Index
Inleiding | Wereldwijd dreigt er een tekort te ontstaan | Stop de vervuiling | Stop de verspilling | De Europese knowhow, een troef voor de hele wereld | Wilt u hierover nog meer weten

Wat doet Europa? Nieuws van het onderzoeksfront
Nieuws van het onderzoeksfront Inhoudsopgave Verder A ls natuurlijke hulpbron is water een begeerd economisch goed geworden waarvan het beheer wereldwijd zeer problematisch dreigt te worden. Het verschil tussen de behoeften aan water en...

Persbericht van 09.11.2000
Brussel, 9 november 2000 Nieuwe EU wetenschapsprijs, prijzengeld van 660.000 € toegekend aan 3 Europese projecten voor onderzoek in de chemie, elektronica en genetica. Brussel, Bibliotheek Solvay, 8 november 2000 Keywords : EU...

Persbericht van 16.06.2000
Brussel, 16 juni 2000 Uitnodiging aan de pers Nieuwe ontdekkingen in hersenonderzoek CINP 2000, het grootste internationale congres op het gebied van neurologie en hersenonderzoek, opent op 10 juli in Brussel zijn deuren met meer dan...

Persbericht van 29.09.2000
Brussel, 29 september 2000 Europa wijdt een uniek instrument in om te leren hoe eiwitten werken Keywords : eiwitten, bioinformatica, NMR Installatie van de DSX750 WB op de Leidse Universiteit (met foto's) Op 6 oktober zal de eerste ultra...

Onderzoek: persbericht van 3 juli 2001 over KMO's in de ruimte-industrie in Het Waalse model
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 3 juli 2001 over KMO's in de ruimte-industrie in Europa - Het Waalse model

Onderzoek: persbericht van 16 november 2001 - Het streven naar concurrentiekracht in Europese kmo’s: innovatie en internationalisering
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 16 november 2001 - Het streven naar concurrentiekracht in Europese kmo’s: innovatie en internationalisering

Onderzoek: persbericht van 27 november 2001 - Tweede EU Descartes Prijs ter waarde van 1 miljoen euro voor 2 onderzoeksprojecten, over AIDS en chemische katalyse
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 27 november 2001 - Tweede EU Descartes Prijs ter waarde van 1 miljoen euro voor 2 onderzoeksprojecten, over AIDS en chemische katalyse

Onderzoek: persbericht van 27 november 2001 - Tweede EU Descartes Prijs ter waarde van 1 miljoen euro voor 2 onderzoeksprojecten, over AIDS en chemische katalyse
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 27 november 2001 - Tweede EU Descartes Prijs ter waarde van 1 miljoen euro voor 2 onderzoeksprojecten, over AIDS en chemische katalyse

Onderzoek: persbericht van 29 juni 2001 over Onderzoek naar duurzame productie in de pulp- en papierindustrie
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 29 juni 2001 over Onderzoek naar duurzame productie in de pulp- en papierindustrie

Onderzoek: persbericht van 25 April 2002 over De Descartes Prijs van de EU: Europees Onderzoek voor de maatschappij beloond - Meer inschrijvingen, meer teams, meer landen
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 24 Juli 2002 over De Descartes Prijs van de EU: Europees Onderzoek voor de maatschappij beloond - Meer inschrijvingen, meer teams, meer landen

Onderzoek: persbericht van 25 April 2002 over Onderzoeksinfrastructuur: de Commissie lanceert een Europees Strategisch Forum
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 25 April 2002 over Onderzoeksinfrastructuur: de Commissie lanceert een Europees Strategisch Forum

Onderzoek: persbericht van 24 September 2002 over Uitmuntende onderzoeksresultaten zijn zegen voor de maatschappij: Finalisten EU-Descartesprijs bekend
Europese Commissie - Onderzoek: persbericht van 24 September 2002 over Uitmuntende onderzoeksresultaten zijn zegen voor de maatschappij: Finalisten EU-Descartesprijs bekend