Alle sleutelwoorden

The number of documents that contain the keyword op internet gebaseerde netwerken van wetenschappers is: 1

Onderzoek: Wetenschap en Samenleving - Governance en wetenschappelijk advies
Europese Commissie- Onderzoek: Wetenschap en samenleving: beschrijft hoe er op alle niveaus een systematische dialoog zal worden gevoerd die alle Europese burgers moet betrekken bij de vormgeving van het wetenschapsbeleid. Verstrekt toelichtingen bij