FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Kdo se lahko prijavi?

Kdo so udeleženci?

Udeležba v 7. OP je odprta širokemu nizu organizacij in posameznikov:

 • raziskovalne skupine z univerz ali raziskovalnih inštitutov;
 • podjetja, ki načrtujejo inovacije;
 • mala ali srednje velika podjetja (MSP);
 • združenja ali skupine MSP;
 • javna ali državna uprava (lokalna, regionalna ali nacionalna);
 • mladi raziskovalci (podiplomski študentje);
 • izkušeni raziskovalci;
 • institucije, ki vodijo raziskovalne infrastrukture transnacionalnega interesa;
 • organizacije in raziskovalci iz tretjih držav;
 • mednarodne organizacije;
 • organizacije civilne družbe.

Zgoraj navedeni seznam je zgolj okviren in ne izčrpen.

Pravila udeležbe se razlikujejo in so odvisna od zadevne raziskovalne pobude.

Iz katerih držav?

Splošno načelo 7. OP je, da omogoča udeležbo raziskovalcev iz vseh držav sveta. Postopki za udeležbo in možnosti financiranja se glede na različne skupine držav razlikujejo.

Države članice EU imajo seveda največ pravic in najobsežnejši dostop do denarne podpore. Popolnoma enaki pogoji veljajo za države, ki so povezane s 7. OP (države, ki vplačujejo delež v skupni proračun 7. OP). V 6. OP so med temi državami bile države EGP (Islandija, Norveška, Lihtenštajn), države kandidatke (npr. Turčija, Hrvaška), kakor tudi Izrael in Švica.

Druga pomembna skupina so države partnerke v okviru mednarodnega sodelovanja, na primer Rusija in druge vzhodnoevropske države in države Osrednje Azije, države v razvoju, sredozemske partnerske države, države Zahodnega Balkana. Udeleženci iz teh držav so upravičeni do denarne podpore pod enakimi pogoji, kot veljajo za države članice EU. Edina omejitev zanje je, da mora v konzorcijih najprej sodelovati zahtevano število udeležencev iz držav članic ali pridruženih držav.

Udeležba iz industrializiranih držav z visokimi prihodki je tudi mogoča na osnovi samofinanciranja, denarna podpora EU pa se odobri samo v izjemnih primerih.

7. OP posebej spodbuja sodelovanje s „tretjimi državami“.

Pri tem veljata posebno naslednja dva cilja:

 • podpirati evropsko konkurenčnost na izbranih področjih s pomočjo strateških sodelovanj s tretjimi državami in pa podpirati pobude, ki spodbujajo najboljše znanstvenike iz tretjih držav, da delajo v Evropi in z njo sodelujejo;
 • lotevati se – na podlagi vzajemnega interesa in koristi – posebnih problemov, ki imajo globalni značaj ali se z njimi pogosto soočajo tretje države.

V zvezi s tretjimi državami predvideva 7. OP tudi mednarodne izhodne in vhodne štipendije, s katerimi želi podpreti sodelovanje z raziskovalnimi skupinami izven Evrope.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh