FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Cum vă puteţi implica în cel de-al Şaptelea
Program-Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene

Cine poate candida?

Ce tipuri de participanţi?

Participarea în cadrul PC7 este deschisă unei game largi de organizaţii şi persoane:

 • grupuri de cercetare din cadrul universităţilor şi a institutelor de cercetare;
 • companii care intenţionează să inoveze;
 • întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-uri);
 • asociaţii sau grupări ale IMM-urilor;
 • administraţie publică sau guvernamentală (locală, regională sau naţională);
 • cercetători începători (studenţi ce urmează studii postuniversitare);
 • cercetători experimentaţi;
 • instituţii care conduc infrastructuri de cercetare de interes transnaţional;
 • organizaţii şi cercetători din ţări terţe;
 • organizaţii internaţionale;
 • organizaţii ale societăţii civile.

Lista de mai sus are numai rol indicativ, nu exhaustiv.

Se aplică diferite reguli de participare, în funcţie de respectiva iniţiativă de cercetare.

Ce ţări sunt vizate?

Ca principiu general, PC7 este deschis pentru participare oricărei ţări din lume. Procedurile pentru participare şi posibilităţile de finanţare diferă pentru diversele grupuri de ţări. Desigur, statele membre UE se bucură de cele mai largi drepturi şi acces la finanţare. Aceleaşi condiţii ca cele pentru statele membre se aplică ţărilor asociate la PC7 (ţările care plătesc o cotă la bugetul general al PC7). În PC6, aceste ţări au inclus ţările Spaţiului Economic European (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), ţările candidate (de ex. Turcia, Croaţia), precum şi Israel şi Elveţia.

Un alt grup important îl reprezintă Ţările Partenere pentru Cooperare Internaţională (de ex. Rusia şi alte ţări est-europene şi statele Asiei Centrale, ţările în curs de dezvoltare, ţările partenere din bazinul Mediteranei, ţările din vestul Balcanilor). Participanţii din aceste ţări au dreptul la finanţare în aceleaşi condiţii ca şi statele membre ale UE. Singura restricţie o reprezintă, în primul rând, faptul că un consorţiu trebuie să cuprindă numărul minim de participanţi din partea statelor membre sau a ţărilor asociate.

Participarea din partea ţărilor industrializate cu standarde de viaţă ridicate este de asemenea posibilă cu condiţia auto-finanţării, finanţarea UE fiind asigurată numai în cazuri excepţionale.

Cooperarea cu „ţările terţe” este explicit încurajată în cadrul PC7. Se aplică două obiective cheie:

 • susţinerea competitivităţii europene în domeniile selectate prin parteneriate strategice cu ţări terţe şi a iniţiativelor care încurajează cei mai buni oameni de ştiinţă din ţările terţe să lucreze în şi cu Europa;
 • abordarea problemelor specifice care, fie au caracter global, fie sunt de obicei prezente în ţările terţe, pe baza interesului şi al avantajului reciproc.

În sfârşit, în ceea ce priveşte ţările terţe, PC7 asigură de asemenea burse internaţionale de ieşire şi de intrare, pentru a spori colaborarea cu grupurile de cercetare din afara Europei.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sus