Europese Commissie

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Hoe kunt u betrokken raken bij het
EU 7e kaderprogramma voor onderzoek

Wie kan een aanvraag indienen?

De deelnemers

De deelname aan KP7 staat open voor een breed gamma aan organisaties en individuen:

 • onderzoeksgroepen aan universiteiten of onderzoeksinstituten;
 • bedrijven die willen innoveren;
 • midden- en kleinbedrijven (MKB’s);
 • MKB-verenigingen of -groeperingen;
 • openbare of gouvernementele administratie (lokaal, regionaal of nationaal);
 • beginnende onderzoekers (postgraduaatsstudenten);
 • ervaren onderzoekers;
 • instituten die onderzoeksinfrastructuren van transnationaal belang leiden;
 • organisaties en onderzoekers uit derde landen;
 • internationale organisaties;
 • organisaties die de civiele samenleving vertegenwoordigen.

Bovenstaande lijst is enkel indicatief, niet volledig.

Afhankelijk van het onderzoeksinitiatief in kwestie, gelden verschillende regels voor deelname.

Uit welke landen?

Als algemeen principe is KP7 open voor deelname vanuit elk land ter wereld. De procedures voor deelname en mogelijkheden tot financiering voor verschillende groepen landen verschillen.

Natuurlijk genieten de EU-lidstaten de meest omvattende rechten en toegang tot financiering. Precies dezelfde voorwaarden als voor de lidstaten zijn van toepassing op landen geassocieerd met KP7 (landen die een aandeel betalen in het totaalbudget van KP7). In KP6 omvatten deze landen de EMA-landen (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein), kandidaat-landen (bijv. Turkije, Kroatië) evenals Israël en Zwitserland.

Een andere belangrijke groep zijn de Partnerlanden van de internationale samenwerking (bijv. Rusland en andere Oost-Europese en Centraal-Aziatische staten, ontwikkelingslanden, Mediterrane partnerlanden, landen uit de westelijke Balkan). Deelnemers uit deze landen hebben recht op financiering onder dezelfde voorwaarden als EU-lidstaten. De enige beperking voor hen is dat consortia eerst het vereiste minimum aantal deelnemers van lidstaten of geassocieerde landen moeten hebben.

Deelname van geïndustrialiseerde landen met hoge inkomens is ook mogelijk op zelffinancieringsbasis, waarbij een EU-financiering enkel in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend.

Samenwerking met „derde landen” wordt uitdrukkelijk aangemoedigd in KP7. Twee bijzondere objectieven zijn hier van toepassing:

 • het Europees concurrentievermogen in geselecteerde gebieden ondersteunen door strategische partnerschappen met derde landen en initiatieven die de beste onderzoekers uit derde landen aanmoedigen om in en met Europa te werken;
 • specifieke problemen aanpakken die ofwel een globaal karakter hebben of waarmee derde landen gemeenschappelijk worden geconfronteerd, op basis van wederzijdse interesse en wederzijds voordeel.

Ten slotte voorziet KP7, wat derde landen betreft, eveneens in internationale inkomende en uitgaande fellowships om de samenwerking met onderzoeksgroepen buiten Europa aan te moedigen.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Naar boven