Európai Bizottság

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Az EU kutatási célú Hetedik Keretprogramjába (FP7) való bekapcsolódás módja

Kik pályázhatnak?

Milyen típusú résztvevőket várunk?

Az FP7-ben való részvétel szervezetek és egyének széles köre előtt nyitva áll: :

 • egyetemek vagy kutatóintézetek kutatócsoportjai;
 • innovációt végrehajtani szándékozó vállalkozások;
 • kis- és középvállalkozások (KKV-k);
 • KKV-k szövetségei vagy csoportosulásai;
 • közigazgatási vagy kormányzati szervek (helyi, regionális vagy nemzeti);
 • pályakezdo kutatók (posztgraduális hallgatók);
 • tapasztalt kutatók;
 • transznacionális érdekeltségu kutatási infrastruktúrákat irányító intézmények;
 • harmadik országbeli szervezetek és kutatók;
 • nemzetközi szervezetek;
 • civil társadalmi szervezetek.

A fenti felsorolás csak tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül.

A részvételre az adott kutatási kezdeményezéstől függően különböző szabályok vonatkoznak.

Mely országokból?

Alapelv, hogy az FP7 programban a világ bármely országából részt vehetnek. A részvételi eljárások és finanszírozási lehetőségek országtípusonként eltérőek.

Természetesen az EU tagállamai élvezik a legszélesebb jogokat és hozzáférést a finanszírozáshoz. A tagállamokéval pontosan megegyező feltételek vonatkoznak az FP7-hez társult országokra is (az FP7 költségvetéséből részt vállaló országok). Az FP6 esetében ezek az országok az EEA (European Economic Area, Európai Gazdasági Térség) országai (Izland, Norvégia, Lichtenstein), a tagjelölt országok (pl. Törökország, Horvátország) valamint Izrael és Svájc voltak.

A másik fontos csoportot a nemzetközi együttműködő partnerországok alkotják (pl. Oroszország és egyéb kelet-európai és közép-ázsiai államok, fejlődő országok, mediterrán partnerországok, nyugat-balkáni országok). Az említett országok résztvevői az EU tagállamaival megegyező finanszírozásra jogosultak. Számukra csak egyetlen korlátozás érvényes: konzorciumaiknak tartalmazniuk kell a tagállamokból vagy társult országból származó tagok minimálisan előírt létszámát.

Nagy nemzeti jövedelmű iparosodott országok önfinanszírozási alapon vehetnek részt, az EU általi finanszírozás csak kivételes esetekben lehetséges

Az FP7 kifejezetten ösztönzi a „harmadik országokkal” folytatott együttműködést. Ez esetben két különleges célkitűzés érvényesül:

 • stratégiai partnerségek révén támogatni Európa versenyképességét a kijelölt területeken, és támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyek harmadik országok legjobb tudósait arra öszönzik, hogy Európában és Európával dolgozzanak;
 • kölcsönös érdekek és kölcsönös előnyök alapján felvállalni olyan egyedi problémákat, amelyek akár globális jellegűek, akár harmadik országok számára jelentenek közös problémát.

Végül pedig, tekintettel a harmadik országokra, az FP7 nemzetközi kimenő és bejövő ösztöndíjakat is biztosít az Európán kívüli kutatócsoportokkal folytatott együttműködés előmozdításához.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Oldal teteje