European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuinka osallistua EU:n seitsemänteen
tutkimuksen puiteohjelmaan

Kuka voi hakea?

Millaisia osallistujia?

Monet eri järjestöt ja henkilöt voivat osallistua seitsemänteen puiteohjelmaan:

 • yliopistojen tai tutkimusinstituuttien tutkijaryhmät
 • innovoivat yritykset
 • pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset)
 • pk-yritysjärjestöt ja -ryhmittymät
 • julkis- tai valtionhallinto (paikallinen, alueellinen tai kansallinen)
 • uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat (jatko-opiskelijat)
 • kokeneet tutkijat
 • ylikansallisten etujen mukaisia tutkimusinfrastruktuureja ylläpitävät instituutit
 • kolmansien maiden järjestöt ja tutkijat
 • kansainväliset järjestöt
 • kansalaisyhteiskunnan järjestöt.

Yllä oleva luettelo ei ole kattava, vaan ainoastaan suuntaa antava.

Sovellettavat osallistumissäännöt riippuvat kyseessä olevasta tutkimusaloitteesta.

Mistä maista?

PO7 on periaatteessa avoin kaikkien maiden tutkijoille. Osallistumismenettelyt ja rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat eri maaryhmien välillä.

Luonnollisesti EU:n jäsenmaat nauttivat laajimmista oikeuksista ja rahoitusmahdollisuuksista. PO7:ään liittyneitä maita (maita, jotka maksavat osuuden PO7:n kokonaisbudjetista) koskevat täsmälleen samat ehdot kuin EU:n jäsenmaita. PO6:ssa nämä maat olivat ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein), ehdokasmaat (esim. Turkki, Kroatia) sekä Israel ja Sveitsi.

Toinen tärkeä ryhmä on kansainvälisen yhteistyön kumppanimaat (esim. Venäjä ja muut Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maat, kehitysmaat, Välimeren alueen kumppanimaat, Länsi-Balkanin maat). Näistä maista tulevilla osallistujilla on oikeus rahoitukseen samoilla ehdoilla kuin EU:n jäsenmailla. Ainoa niitä koskeva rajoitus on, että yhteenliittymällä on ensin oltava vaadittu vähimmäismäärä osallistujia jäsenmaista tai ohjelmaan liittyneistä maista.

Osallistuminen teollistuneista korkean tulotason maista on myös mahdollista omarahoituksella, jolloin EU-rahoitusta myönnetään ainoastaan erityistapauksessa.

PO7:ssä tuetaan erityisesti yhteistyötä ”kolmansien maiden” kanssa. Tällä on kaksi erityistavoitetta:

 • tukea Euroopan kilpailukykyä valikoiduilla alueilla edistämällä strategisia kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa ja edistämällä aloitteita, jotka rohkaisevat kolmansien maiden parhaita tutkijoita työskentelemään Euroopassa ja sen kanssa
 • puuttua yhteisten etunäkökohtien ja yhteisen hyödyn pohjalta erityisongelmiin, jotka ovat luonteeltaan globaaleja tai koskevat tyypillisesti kolmansia maita.

Lopuksi, mitä tulee kolmansiin maihin, PO7 tarjoaa myös eurooppalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kansainvälisiä apurahoja, joiden avulla edistetään yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten tutkijaryhmien kanssa.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Ylös