Europa-Kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Sådan kan du deltage i EU’s 7. rammeprogram for forskning

Hvem kan ansøge?

Hvilke slags deltagere?

Deltagelse i FP7 er åbent for en bred vifte af organisationer og personer. Der gælder forskellige regler for deltagelse, alt afhængigt af det pågældende forskningsinitiativ:

 • forskergrupper på universiteter og forskningsinstitutioner
 • virksomheder, der vil være innovative
 • små og mellemstore virksomheder (SMV’er)
 • SMV-foreninger og grupperinger
 • offentlige administrationsenheder (lokale, regionale eller nationale)
 • begyndende forskere (PhD-studerende)
 • erfarne forskere
 • institutioner, der driver forskningsinfrastruktur af grænseoverskridende interesse
 • organisationer og forskere fra tredjelande
 • internationale organisationer
 • civilsamfundets organisationer.

Den ovenstående liste er kun vejledende, ikke udtømmende.

Fra hvilke lande?

Som hovedregel er RP7 åbent for deltagere fra et hvilket som helst land i verden. Deltagelsesprocedurer og finansieringsmuligheder er forskellige for forskellige landegrupper.

Som noget naturligt har EU’s medlemsstater den bredeste vifte af rettigheder og adgang til finansiering. Nøjagtigt de samme forhold gælder for lande, der er tilknyttet RP7 (der bidrager til RP7’s samlede budget). I RP6 indbefattede disse lande EØS-lande (Island, Norge, Lichtenstein), kandidatlande (Tyrkiet, Kroatien), såvel som Israel og Schweiz.

En anden vigtig gruppe er De Internationale Samarbejdspartnerlande (fx. Rusland og andre østeuropæiske og centralasiatiske lande, udviklingslande, partnerlande ved Middelhavet, lande på det vestlige Balkan). Deltagere fra disse lande har samme adgang til midler som dem fra EU’s medlemsstater. Den eneste begrænsning, de er underlagt, er, at konsortier skal have det påkrævede minimum af deltagere fra EU’s medlemsstater eller associerede lande.

Deltagelse fra industrialiserede højindkomstlande er også mulig på et selvfinansieringsgrundlag. Hér kan EU-midler kun tildeles i særlige tilfælde.

Samarbejde med »tredjelande« bliver udtrykkeligt tilskyndet i RP7.

Her gælder to særlige formål:

 • støtte til europæisk konkurrencedygtighed igennem strategisk partnerskab med tredjelande og initiativer, der opmuntrer forskere fra tredjelande til at arbejde med og i Europa
 • håndtering af særlige problemer, der enten har global karakter eller er typiske for tredjelande, på grundlag af fælles interesser og fordele.

Endelig er der, for tredjelande, også mulighed for internationale ind- og udgående gæstestillinger igennem RP7 for at skabe samarbejde med forskergrupper uden for Europa.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sidens top