European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

Kdo může žádat?

S jakými účastníky se můžeme setkat?

Sedmý rámcový program je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Konkrétní účastnická pravidla jsou vždy uplatňována v závislosti na dané výzkumné iniciativě:

 • výzkumné skupiny na univerzitách nebo výzkumné instituce;
 • společnosti, které chtějí inovovat;
 • malé nebo střední podniky (MSP);
 • sdružení nebo seskupení MSP;
 • veřejná nebo státní správa (místní, regionální nebo národní);
 • začínající výzkumní pracovníci (postgraduální studenti);
 • zkušení výzkumní pracovníci;
 • instituce provozující výzkumné infrastruktury nadnárodního zájmu;
 • organizace a výzkumní pracovníci ze třetích zemí;
 • mezinárodní organizace;
 • organizace občanských společností.

Výše uvedený seznam není však vyčerpávající.

Ze kterých zemí?

V obecném principu je 7. RP otevřen účastníkům z jakékoliv země na světě. Postupy pro účast a možnosti financování se pro různé skupiny zemí liší.

Nejvíce prostoru a největší přístup k financování mají celkem přirozeně členské státy EU. Tytéž podmínky, jako mají členské státy, platí také pro země přidružené k 7. RP (země přispívající podílem do celkového rozpočtu 7. RP). V rámci 6.RP se jednalo o země EHS (Island, Norsko, Lichtenštejnsko), kandidátské země (např. Turecko, Chorvatsko) a Izrael a Švýcarsko.

Další důležitou skupinou jsou partnerské země mezinárodní spolupráce (např. Rusko a další východoevropské a středoasijské země, rozvojové země, partnerské země Středomoří, západobalkánské země). Účastníkům z těchto zemí je umožněno financování za stejných podmínek, jako mají členské státy EU. Jediné omezení spočívá v tom, že sdružení musí mít nejprve požadovaný minimální počet účastníků z členských států nebo přidružených zemí.

Zúčastnit se mohou také žadatelé z průmyslově vyspělých zemí s vysokými příjmy na základě samofinancování, přičemž finance z EU se přidělují ve výjimečných případech.

7. RP výslovně podporuje spolupráci se „třetími zeměmi“.

Zde se pak uplatňují dva konkrétní cíle:

 • podpora evropské konkurenceschopnosti ve vybraných oblastech prostřednictvím strategického partnerství se třetími zeměmi, a iniciativ, které podněcují nejlepší vědce ze třetích zemí, aby pracovali v Evropě a pro Evropu;
 • řešení specifických problémů, které mají globální charakter, nebo se s nimi potýkají třetí země, na základě vzájemného zájmu a prospěchu.

Pokud jde o třetí země, 7. RP také poskytuje výměnná stipendia pro pracovníky z těchto zemí, aby tak posílil spolupráci s výzkumnými skupinami mimo Evropu.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru