Europeiska kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research

Vad är FP7?
Grunderna

Det fullständiga namnet på FP7 är sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Det kommer att gälla i sju år, mellan 2007 och 2013. Programmet har en total budget på mer än 50 miljarder euro. Det innebär en betydande ökning jämfört med det tidigare ramprogrammet FP6 (en ökning med 41 procent vid 2004 års priser och 63 procent vid aktuellt penningvärde), vilket speglar det faktum att forskningen i Europa är högt prioriterad. FP7 är sannerligen ett viktigt instrument för att kunna uppfylla Europas behov när det gäller arbetstillfällen och konkurrenskraft och för att kunna behålla en ledande position i den globala kunskapsbaserade ekonomin.

Pengarna kommer (mestadels) att användas som anslag till forskningsaktörer, inom hela Europa men även utanför, och för att samfinansiera forskning, teknisk utveckling och demonstrationsprojekt. Anslagen tilldelas genom konkurrenskraftiga förslagsinfordran samt en expertutvärdering.

För att fungera som ett komplement till nationella forskningsprogram måste verksamheter som finansieras av FP7 ha ett ”europeiskt mervärde”. En viktig del i det europeiska mervärdet är många åtgärders gränslöshet: forskningsprojekt genomförs av konsortier av deltagare från olika europeiska (och även andra) länder och FP7:s stipendier kräver rörlighet över nationsgränserna. Många av forskningens utmaningar (till exempel fusionsforskning) är faktiskt så komplexa att de endast kan behandlas på europeisk nivå.

Men inom FP7 finns det också en ny åtgärd med ”enskilda forskarlag” som inte medför något krav på gränsöverskridande samarbete. I det här fallet handlar ”det europeiska mervärdet” om att öka konkurrensen mellan forskare inom grundläggande ”banbrytande” forskning från nationell till europeisk nivå.

FP7 är den naturliga efterträdaren till det förra programmet, FP6, och ett resultat av flera års samråd med den vetenskapliga världen, från såväl den privata som den offentliga sektorn, med ekonomiska intressenter och politiska beslutsfattare i Europa. FP7 är både större och mer omfattande än sina föregångare. FP7 är dessutom flexiblare med ännu mer förenklade förfaranden.

Ramprogrammen för forskning har två huvudsakliga strategiska mål, nämligen:

  • att stärka den vetenskapliga och tekniska grunden för Europas näringsliv och;
  • att uppmuntra dess internationella konkurrenskraft, samt främja forskning som stöder EU:s politik.
^Upp

Hur man hittar rätt

Ett sjuårigt program med mer än 50 miljarder euro i budget, och som speglar alla delar av EU:s forskningspolitik, kan naturligtvis vara en aning komplext. En nykomling skulle verkligen kunna gå vilse i en uppsjö av teman, verksamheter, finansieringsordningar osv. Men hjälp finns att få!

I samtliga av EU:s medlemsstater, i de länder som är associerade med FP7 och även i flera andra länder har nationella kontaktpunkter inrättats för att ge personlig rådgivning och hjälp till de forskare och organisationer som skulle vilja delta i programmet. Kontakta din nationella kontaktpunkt via telefon, fax eller e-post och förklara på ditt lands språk din situation och dina idéer.

Det är deras uppgift att hänvisa dig till den del av FP7 som kan vara av intresse för dig och hjälpa dig med din ansökan. Det kommer att vara mycket enklare att ta sig igenom det nödvändiga pappersarbetet med deras hjälp. Du hittar adressen till ”din” nationella kontaktpunkt på cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html.

Varför ska vi samarbeta?

EU:s politik för att utveckla forskning för den globala kunskapsbaserade ekonomin fokuseras alltmer på forskningssamarbete, med forskningspartners både inom och utanför EU. Att samordna nationella och europeiska forskarlag, bilda forskningsnätverk och öka rörligheten för enskilda forskare utgör kärnan i en sådan politik. Att föra samman forskarlag från olika länder är också ett sätt att motarbeta splittringen i det europeiska forskningslandskapet.

För första gången i EU:s forskningsprograms historia kan FP7 nu även stödja forskningsprojekt från enskilda forskare/forskarlag genom det nya Europeiska forskningsrådets undersökningsbaserade program (se http://erc.europa.eu/).

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Upp