FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Cum vă puteţi implica în cel de-al Şaptelea
Program-Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene

Ce este PC7?
Informaţii de bază

Numele complet al PC7 este „cel de-al Şaptelea Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică”. Acesta se desfăşoară pe o perioadă de şapte ani, între 2007 şi 2013. Programul are un buget total de peste 50 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creştere substanţială în comparaţie cu Programul-Cadru PC6 (creştere de 41 % faţă de preţurile din 2004, 63 % faţă de preţurile curente), o reflecţie a înaltei priorităţi acordate cercetării în Europa. Într-adevăr, PC7 este un instrument cheie creat pentru a răspunde nevoilor Europei în ceea ce priveşte locurile de muncă şi competitivitatea, şi pentru a o menţine ca leader în cadrul economiei globale a cunoaşterii.

Aceşti bani vor fi cheltuiţi (în cea mai mare parte) pentru subvenţii acordate persoanelor implicate în cercetare din întreaga Europă şi din afara acesteia, pentru co-finanţarea cercetării, dezvoltarea tehnologică şi proiecte demonstrative. Subvenţiile sunt atribuite pe baza solicitării de propuneri şi a evaluării colegiale, cu o competiţie puternică. Pentru a fi complementare cu programele de cercetare naţionale, activităţile finanţate de PC7 trebuie să aibă o „valoare adăugată europeană”. Un aspect cheie al valorii adăugate europene îl reprezintă caracterul transnaţional al multor acţiuni: proiectele de cercetare sunt desfăşurate de consorţii cu participanţi din diverse ţări europene (şi alte ţări); bursele în PC7 necesită mobilitate peste graniţele naţionale. Într-adevăr, multe provocări ale cercetării (de exemplu cercetarea pe tema fuziunii etc.) sunt atât de complexe încât nu pot fi abordate decât la nivel european.

Dar în PC7 există de asemenea o nouă acţiune privind „echipele individuale”, fără obligaţii de cooperare transnaţională. În acest caz, „valoarea adăugată europeană” este reprezentată de creşterea competiţiei între oamenii de ştiinţă în cercetarea fundamentală de „frontieră” de la nivel naţional la nivel european.

PC7 urmează în mod natural programului anterior, PC6, şi este rezultatul a ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetării, atât din sectorul public cât şi din cel privat, cu participanţi din domeniul economic şi cu factori de decizie politică din Europa. PC7 este mai extins, dar şi mai cuprinzător decât predecesorii săi. Este de asemenea mai flexibil, cu proceduri mult mai simplificate.

Programele-cadru pentru cercetare au două obiective strategice principale:

  • de a întări baza ştiinţifică şi tehnologică a industriei europene;
  • de a încuraja competitivitatea sa la nivel internaţional, promovând în acelaşi timp cercetarea în sprijinul politicilor UE.
^Sus

Cum să găsiţi calea de acces?

Un program derulat pe o perioadă de 7 ani, în care se prevede investirea a 50 miliarde de euro, reflectând toate aspectele politicii de cercetare a UE, are, în mod natural, o anumită complexitate. Un neiniţiat ar putea într-adevăr să se piardă în panoplia de teme, activităţi, scheme de finanţare etc. Dar ajutorul este la îndemână!

În toate statele membre ale UE, în ţările asociate cu PC7 şi în alte câteva ţări, au fost constituite Puncte Naţionale de Contact („PNC-uri”) pentru a oferi informaţii personalizate şi ajutor cercetătorilor şi organizaţiilor care intenţionează să participe. Contactaţi PNC-ul dumneavoastră prin telefon, fax sau e-mail în limba dumneavoastră naţională, menţionaţi care este situaţia şi care sunt ideile dumneavoastră.

Sarcina lor este de a vă indica componenta PC7 care v-ar putea interesa şi de a vă ajuta în privinţa candidaturii. Cu sprijinul lor, va fi mult mai uşor să întocmiţi toate documentele necesare. Detaliile adresei Punctului Naţional de Contact sunt disponibile la adresa cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html.

De ce să colaboraţi?

Politicile UE privind dezvoltarea cercetării pentru economia globală bazată pe cunoaştere se concentrează din ce în ce mai mult pe cercetarea colaborativă, atât în interiorul UE cât şi cu parteneri de cercetare externi. Coordonarea echipelor naţionale sau europene, stabilirea reţelelor de cercetare şi creşterea mobilităţii cercetătorilor individuali stau la baza unor asemenea politici. A aduce împreună echipe de cercetare din diverse ţări reprezintă de asemenea un mod de contracarare a naturii fragmentate a peisajului european al cercetării.

Pentru prima oară în programele de cercetare ale Uniunii Europene, PC7 poate acum susţine proiectele de cercetare ale cercetătorilor individuali/echipelor prin programele conduse de investigatori ale noului Consiliu European al Cercetării (vizitaţi http://erc.europa.eu/).

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sus