Europese Commissie

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Hoe kunt u betrokken raken bij het
EU 7e kaderprogramma voor onderzoek

Wat is KP7?
De basis

De volledige naam van KP7 is het 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Het zal zeven jaar duren, van 2007 tot en met 2013. Het programma heeft een totaal budget van meer dan 50 miljard EUR. Dit bedrag vertegenwoordigt een aanzienlijke verhoging vergeleken met het vorige kaderprogramma FP 6 (toename van 41 % ten opzichte van 2004 prijzen, 63 % ten opzichte van huidige prijzen), een weerspiegeling van de hoge prioriteit voor onderzoek in Europa. KP7 is inderdaad een belangrijk instrument om te beantwoorden aan Europa’s behoeften wat betreft banen en concurrentievermogen en om de leidingspositie in de wereldwijde kenniseconomie te behouden.

Dit geld zal (voor het grootste gedeelte) gespendeerd worden aan subsidies aan onderzoeksactoren over heel Europa en daarbuiten, om onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten te cofinancieren. Subsidies worden toegewezen op basis van oproepen tot het indienen van voorstellen en een „peer review”-proces met sterke concurrentie.

Om complementair te zijn met nationale onderzoeksprogramma’s, moeten activiteiten gefinancierd door KP7 een „Europese toegevoegde waarde” hebben. Een van de hoofdaspecten van de Europese toevoegde waarde is de transnationaliteit van vele acties: onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door consortia met deelnemers uit verschillende Europese (en andere) landen; fellowships in KP7 vereisen mobiliteit buiten de nationale grenzen. Veel onderzoeksuitdagingen (bv. fusieonderzoek enz.), zijn immers zo complex dat ze enkel op Europees niveau kunnen aangepakt worden.

In KP7 is er echter ook een nieuwe actie voor „individuele teams” zonder verplichting voor transnationale samenwerking. In dit geval ligt de „Europese toegevoegde waarde” in het verhogen van de concurrentie tussen wetenschappers in fundamenteel grensverleggend onderzoek van het nationale naar het Europese niveau.

KP7 is de natuurlijke opvolger van het vorige programma, KP6, en is het resultaat van jaren overleg met de onderzoeksgemeenschap uit zowel de openbare als de private sectoren, met economische actoren en met politieke beleidsmakers in Europa. KP7 is zowel groter als uitgebreider dan zijn voorgangers. Het is eveneens meer flexibel, met meer vereenvoudigde procedures.

De kaderprogramma’s voor onderzoek hebben twee belangrijke strategische objectieven:

  • de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese industrie verstevigen;
  • en haar internationaal concurrentievermogen aanmoedigen, terwijl men onderzoek dat het EU-beleid ondersteunt, stimuleert.
Naar boven

Hoe uw weg te vinden

Een 7-jarig programma met een budget van meer dan 50 miljard EUR, dat alle aspecten van het EU-onderzoeksbeleid weerspiegelt, heeft natuurlijk een zekere complexiteit. Een nieuwkomer zou inderdaad verdwaald kunnen raken in de reeks van thema’s, activiteiten, financieringsschema’s enzovoort. Daarom bieden wij hulp.

In alle EU-lidstaten, in de landen geassocieerd met KP7 en in verscheidene andere landen zijn nationale contactpunten (NCP’s) opgezet om persoonlijk advies en hulp te bieden aan onderzoekers en organisaties die de intentie hebben om deel te nemen. Neem contact op met uw NCP per telefoon, fax of e-mail in uw eigen taal en licht uw situatie en uw ideeën toe. Het is de taak van de NCP om u naar dat deel van KP7 te verwijzen dat interessant kan zijn voor u en om u te helpen met uw aanvraag. Met hun steun zult u veel gemakkelijker door het noodzakelijke papierwerk heen geraken. U vindt de adresgegevens van „uw” nationaal contactpunt op cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Waarom samenwerken?

Het EU-beleid voor het ontwikkelen van onderzoek voor de globale kennisgebaseerde economie richt zich steeds meer op samenwerkend onderzoek, zowel binnen de EU als met externe onderzoekspartners. Het coördineren van nationale of Europese teams, het opzetten van onderzoeksnetwerken en het vergroten van de mobiliteit van individuele onderzoekers ligt een dergelijk beleid ten grondslag. Het samenbrengen van onderzoeksteams uit verschillende landen is ook een manier om de gefragmenteerde aard van het Europese onderzoekslandschap te counteren.

Voor de eerste keer in de EU-onderzoeksprogramma’s kan KP7 nu ook onderzoeksprojecten van individuele onderzoekers/teams ondersteunen via de door onderzoekers geleide programma’s van de nieuwe Europese Onderzoeksraad (zie http://erc.europa.eu/).

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Naar boven