FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kā iesaistīties ES 7. pamatprogrammā
pētniecības pasākumiem

Kas ir 7. pamatprogramma? Pamatinformācija

Pilns 7. pamatprogrammas nosaukums ir Septītā pamatprogramma pētniecības un tehnoloģiju attīstībai. Tā ilgs septiņus gadus no 2007. gada līdz 2013. gadam. Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 50miljardu EUR. Tas ir būtisks palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo 6. pamatprogrammu (pieaugums par 41% 2004. gada cenās vai 63% pašreizējās cenās), kas apliecina pētniecībai piešķirto augsto prioritāti Eiropā. Patiesi – 7. pamatprogramma ir galvenais risinājums Eiropas vajadzībām tādās jomās kā nodarbinātība un konkurētspēja un nepieciešamībai saglabāt vadību globālajā, uz zināšanām balstītajā ekonomikā.

Šī nauda (galvenokārt) tiks tērēta finanšu atbalstam pētniecības dalībniekiem visā Eiropā un ārpus tās, lai līdzfinansētu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu projektus. Stingra konkursa rezultātā finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un salīdzinošā novērtējuma procesu. Lai papildinātu valstu pētniecības programmu pasākumus, 7. pamatprogrammas ietvaros finansētajiem pasākumiem ir jāsniedz Eiropas pievienotā vērtība. Viens no galvenajiem Eiropas pievienotās vērtības aspektiem ir starptautiska pieeja daudziem pasākumiem – pētniecības projekti tiek īstenoti konsorcijā ar dalībniekiem; no dažādām Eiropas (un citām) valstīm – līdzdalībai 7. pamatprogrammā ir nepieciešama mobilitāte ārpus valstu robežām. Daudzas pētniecības problēmas (piem., kodoldalīšanās, izpēte u.c.) ir tik sarežģītas, ka tās iespējams risināt tikai Eiropas līmenī.

Tomēr 7. pamatprogrammā ir arī jauni pasākumi “atsevišķām darba grupām”, kuru īstenošanai starptautiskā sadarbība nav obligāts nosacījums. Šajā gadījumā Eiropas pievienotā vērtība ir konkurences veicināšana progresīvajā pētniecībā nodarbināto zinātnieku vidū gan valsts, gan Eiropas līmenī.

7. pamatprogramma turpina Sestās pamatprogrammas darbu un ir izstrādāta gadu gaitā konsultējoties ar valsts un privātajā sektorā nodarbinātajiem pētniekiem, ar ekonomiskās jomas pārstāvjiem un politisko lēmumu pieņēmējiem Eiropā. 7. pamatprogramma ir gan plašāka, gan vispusīgāka nekā iepriekšējās programmas. Tā ir arī elastīgāka un ar daudz vienkāršākām procedūrām.

Pamatprogrammām pētniecībai ir divi galvenie stratēģiskie mērķi:

  • stiprināt Eiropas rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un veicināt tās starptautisko konkurētspēju;
  • vienlaikus sekmējot pētniecību, kas atbalsta ES politiku.
^top

Kā atrast savu ceļu?

Septiņu gadu programma, kurai piešķirts vairāk nekā 50 miljardu EUR liels finansējums, atspoguļo visus ES pētniecības politikas aspektus un ir, protams, diezgan sarežģīta. Jaunie dalībnieki var apmaldīties tēmu, pasākumu, finansējuma shēmu u.c. daudzveidībā. Bet palīdzība ir tepat blakus!

Visās ES dalībvalstīs, ar 7. pamatprogrammu saistītajās valstīs un vairākās citās valstīs ir izveidoti nacionālie kontaktpunkti, lai sniegtu personīgas konsultācijas un palīdzētu pētniekiem un organizācijām, kas plāno piedalīties pamatprogrammā. Sazinieties ar kontaktpunktu savā valstī pa tālruni, faksu vai e-pastu un izskaidrojiet savu situāciju un idejas.

Šo kontaktpunktu uzdevums ir norādīt jums to 7. pamatprogrammas daļu, kas varētu jūs interesēt, un palīdzēt jums sagatavot pieteikumu. Ar šo kontaktpunktu atbalstu visu dokumentu noformēšana būs daudz vieglāka. Precīzu “sava” valsts kontaktpunkta adresi atradīsiet tīmekļa vietnē cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Kāpēc sadarboties?

ES politika pētniecības attīstībai, lai sasniegtu uz zināšanām balstītu ekonomiku, arvien vairāk uzmanības pievērš sadarbībai pētniecībā kā ES ietvaros, tā ar ārējiem pētniecības partneriem. Šādas politikas pamatā ir valstu vai Eiropas darba grupu koordinēšana, pētniecības sadarbības tīklu izveidošana un atsevišķu pētnieku mobilitātes palielināšana. Dažādu valstu pētniecības darba grupu apvienošana ir arī veids, kā mazināt Eiropas pētniecības jomas sadrumstalotību.

Pirmo reizi ES pētniecības programmu vēsturē 7. pamatprogramma tagad var atbalstīt arī atsevišķu pētnieku/darba grupu pētniecības projektus, izmantojot jaunās Eiropas Pētnieku padomes pētnieku vadītas programmas (skat. tīmekļa vietni http://erc.europa.eu/)

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Uz augšu