FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kaip dalyvauti ES 7-oje bendrojoje
mokslinių tyrimų programoje

Kas yra BP7? Pagrindai

BP7 trumpai vadinama 7-oji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo programa. Ji truks septynerius metus – nuo 2007 iki 2013 metų. Visas programos biudžetas viršija 50 milijardų eurų. Palyginti su ankstesne bendrąja programa BP6, dabar lėšos gerokai padidintos (biudžeto prieaugis siekia 41 proc. 2004 metų kainomis ir 63 proc. dabartinėmis kainomis).

Tai rodo, kad moksliniai tyrimai yra svarbus Europos prioritetas. Iš tiesų BP7 yra pagrindinė priemonė, padedanti Europai tenkinti savo reikmes užimtumo ir konkurencingumo srityse bei taip pat išlikti pasaulinės žinių ekonomikos lydere.

Šie pinigai (didžioji jų dalis) bus išleisti subsidijoms bei stipendijoms, kurias numatoma skirti mokslinių tyrimų dalyviams visoje Europoje ir už jos sienų, bendrai finansuojant mokslinius tyrimus, technologijų vystymą ir demonstracinius projektus. Subsidijos bei stipendijos skiriamos pagal kvietimus teikti pasiūlymus ir ekspertų atsiliepimus apie prašymus, įveikus daugelį konkurentų.

BP7 lėšomis finansuojama veikla papildo nacionalines tyrimų programas ir privalo kurti „Europos pridėtinę vertę“. Vienas iš pagrindinių „Europos pridėtinės vertės“ aspektų yra transnacionalinis daugelio veiksmų pobūdis: mokslinių tyrimų projektus vykdo konsorciumai, vienijantys dalyvius iš skirtingų Europos (ir kitų) valstybių; BP7 stipendijoms gauti reikalaujama mobilumo išvykstant už savo šalies sienų. Iš tiesų daugelis iššūkių moksliniams tyrimams (pavyzdžiui, termobranduolinės sintezės tyrimų srityje ir pan.) yra tokie sudėtingi, kad gali būti išspręsti tik europiniu lygmeniu.

Tačiau BP7 taip pat numato naujus veiksmus, skirtus „individualioms grupėms“ ir nereikalaujančius bendradarbiauti transnacionaliniu lygmeniu. Pastaruoju atveju „Europos pridėtinės vertė“ atsiranda perkeliant iš nacionalinio lygmens į europinį konkurenciją tarp mokslininkų, atliekančių fundamentaliuosius tyrimus „ties pažinimo riba“.

BP7 natūraliai išsirutuliojo iš ankstesnės programos BP6, ją taip pat paskatino ilgametės konsultacijos su viešajam ir privačiajam sektoriui atstovaujančia moksline bendruomene bei veikėjais, atstovaujančiais Europos ekonomikos ir politinių sprendimų priėmimo sritims. Palyginti su pirmtakėmis, BP7 yra didesnės apimties ir labiau visapusiška. Be to, ji yra lankstesnė ir pasižymi gerokai paprastesnėmis procedūromis.

Bendrosios mokslinių tyrimų programos turi du pagrindinius strateginius tikslus:

  • sutvirtinti Europos pramonės mokslinę ir technologinę bazę;
  • skatinti tarptautinį konkurencingumą tuo tikslu remiant ES politiką palaikančius mokslinius tyrimus
^top

Kaip prasiskinti kelią?

Savaime suprantama, kad programa, kuri truks septynerius metus, kuriai bus išleista daugiau nei 50 milijardų eurų ir kuri atspindi visus ES politikos mokslinių tyrimų srityje aspektus, yra gana sudėtinga. Naujokai iš tiesų gali pasiklysti tarp gausybės temų, veiklos rūšių, finansavimo schemų ir kitų panašių dalykų. Tačiau jiems tiesiama pagalbos ranka!

Visos ES valstybės narės, taip pat BP7 asocijuotos ir kai kurios kitos šalys turi įsteigtus nacionalinius kontaktinius punktus (NKP), kurių paskirtis – asmeniškai patarti ir padėti norintiems dalyvauti tyrėjams bei organizacijoms. Kreipkitės į savo nacionalinį kontaktinį punktą (NKP) telefonu, faksu ar el. paštu savo valstybine kalba ir paaiškinkite savo padėtį bei sumanymus. Jų užduotis – nurodyti, kurios BP7 dalys galėtų jus dominti, taip pat padėti pateikti prašymą.

NKP padedami gerokai lengviau parengsite visus būtinus dokumentus. Tikslų „savo“ nacionalinio kontaktinio punkto adresą rasite tinklavietėje: cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Kodėl reikia bendradarbiauti?

ES politika, siekianti plėtoti mokslinius tyrimus pasaulinės žiniomis grįstos ekonomikos reikmėms, skiria vis daugiau dėmesio moksliniams tyrimams, paremtiems bendradarbiavimu tiek ES viduje, tiek su išoriniais tyrimų partneriais. Tokios politikos pagrindas – nacionalinių arba europinių darbo grupių koordinavimas, mokslinių tyrimų tinklų formavimas ir atskirų mokslininkų mobilumo didinimas. Be to, suburiant mokslininkų grupes iš skirtingų šalių galima geriau įveikti Europos mokslinių tyrimų erdvės fragmentaciją.

Pirmąsyk ES mokslinių tyrimų programų istorijoje BP7 galės remti atskirų mokslininkų arba mokslinių grupių tyrimo projektus pagal pačių tyrėjų pasirinktas naujosios Europos mokslinių tyrimų tarybos (žr. į http://erc.europa.eu/) palaikomas programas.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Į viršų