Európai Bizottság

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Az EU kutatási célú Hetedik Keretprogramjába (FP7) való bekapcsolódás módja

Mi az FP7? Az alapelvek

Az FP7 teljes neve: Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogram. Hét évig, 2007-tol 2013-ig fog tartani. A program teljes költségvetése 50 milliárd euró. Az elozo keretprogram (FP6) költségvetéséhez képest ez az összeg jelentosen nott (2004. évi árakon számítva 41%, aktuális árakon számítva pedig 63% a növekedés), ami tükrözi a kutatás kiemelt fontosságát Európában. Az FP7 valóban a legfobb eszköz a foglalkoztatottság és versenyképesség területén felmerülo európai igények kielégítéséhez, valamint a globális tudásalapú gazdaságban betöltött vezeto szerep megtartásához.

Ezt az összeget (legnagyobb részben) az egész Európában és azon kívül folytatott kutatások résztvevoinek támogatására, kutatások, technológiafejlesztési és demonstrációs projektek társfinanszírozására fordítják. A támogatások odaítélése pályázati felhívások és szakértoi értékelések alapján, eros versenyben történik.

A nemzeti kutatási programok kiegészítése érdekében az FP7 keretében finanszírozott tevékenységeknek „európai hozzáadott értéket” kell tartalmazniuk. Az európai hozzáadott érték egyik fo ismérve a cselekvések transznacionális jellege: a transznacionális projekteket megvalósító konzorciumokban különbözo európai (és egyéb) országok képviseloi vesznek részt; az FP7 keretében nyújtott ösztöndíjak országhatároktól független mobilitást igényelnek. És valóban, sok kutatási kihívás (pl. a fúziós kutatás stb.) annyira komplex, hogy csak európai szinten lehet velük szembenézni.

Az FP7 viszont tartalmaz olyan, „egyedi kutatócsoportokra” vonatkozó új cselekvést, amely nem jár transznacionális együttmuködési kötelezettségekkel. Az „európai hozzáadott érték” ilyenkor abban rejlik, hogy verseny alakul ki a nemzeti és európai szintu alapveto „felderíto” kutatásban résztvevo tudósok közt.

Az FP7 természetes folytatása az elozo (FP6) programnak, a köz- és magánszférában muködo kutatási közösséggel, a gazdasági szereplokkel, a kutató és az európai politikaalakító intézményekkel éveken át folytatott konzultáció eredménye. Az FP7 elodeinél nagyobb mértéku és szélesebb köru, valamint rugalmasabb is – sok eljárás leegyszerusödött. A kutatási keretprogramoknak két fo stratégiai célkituzésük van:

  • az európai ipar tudományos és technológiai bázisának erosítése, valamint;
  • nemzetközi versenyképességének ösztönzése az EU politikáit támogató kutatás elomozdítása mellett.
^top

Hogyan igazodjunk el?

Egy 7 éves program, amelynek költségvetése meghaladja az 50 milliárd eurót – érthető módon – meglehetősen összetett. Egy újonnan bekapcsolódni kívánó valóban eltévedhet a témák, tevékenységek, finanszírozási rendszerek stb. sokszínűségében. Viszont kéznél van a segítség!

Az EU minden tagállamában, az FP7-hez társult országokban és több más országban is nemzeti kapcsolattartókat (National Contact Point, NCP) hoztak létre, ahol személyes tanácsadással segítik a programban részt venni kívánó kutatókat és szervezeteket. Vegye fel a kapcsolatot saját nyelvén az Ön nemzeti kapcsolattartójával telefonon, faxon, e-mailben, ismertesse helyzetét és ötleteit. A kapcsolattartók feladata, hogy megmutassák, az FP7 mely részei tarthatnak számot az Ön érdeklődésére, valamint hogy pályázatához segítséget nyújtsanak. Támogatásukkal sokkal könnyebben fog eligazodni a szükséges papírmunkában. Az Ön nemzeti kapcsolattartójának elérhetőségét ezen a webhelyen alálja:cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Mi az együttműködés célja?

A globális tudásalapú gazdaság érdekében folytatott kutatással kapcsolatos EU-politikák egyre inkább a mind az EU-n belüli, mind a külső partnerekkel folytatott együttműködésen alapuló kutatásra összpontosítanak. E politikák középpontjában a nemzeti vagy európai kutatócsoportok koordinálása, kutatási hálózatok felállítása és az egyéni kutatók mobilitásának növelése áll. A különböző országok kutatócsoportjainak egymáshoz közelítése az európai kutatás felaprózódottságának csökkentését is elősegíti.

Az EU kutatási programjai közül az FP7 az első, amely most már az egyéni kutatók/csoportok által folytatott kutatási projekteket is támogathatja az új Európai Kutatási Tanács kutatók által vezetett programjai révén (l. a http://erc.europa.eu/ webhelyet)

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Oldal teteje